Engineering Your Future, Second edition

Your Future Engineering will give you the practical knowledge you need to succeed. Focus: Each chapter features many local examples of real-world engineering projects across a variety of engineering fields.

Engineering Your Future, Second edition

Dowling, David, Carew,Anna, Hadgraft,Roger

Nxb. John Wiley & Sons Australia, Ltd

2013

Abstract

Your Future Engineering will give you the practical knowledge you need to succeed. Focus: Each chapter features many local examples of real-world engineering projects across a variety of engineering fields.

The Technical Text Application Brief Grid in the preliminary pages of the text provides a visual overview of this multidisciplinary coverage.

End-of-chapter exercises and project activities provide you with many opportunities to put key engineering principles and skills into practice.

Engineering Your Future: An Australasian Guide, 2nd Edition là tài nguyên cần thiết cho tất cả sinh viên kỹ thuật đại học. Với sự nhấn mạnh mạnh mẽ và thiết thực vào các kỹ năng thiết yếu như giải quyết vấn đề và thiết kế, cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được thành công trong các bài kiểm tra, dự án và kỳ thi.

Citation

Dowling, David, Carew,Anna, Hadgraft,Roger. Engineering Your Future, Second edition, Nxb. John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2013.

Collection

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Related document

Engineering Your Future, Second editionLean Manufacturing Tools, Techniques, and How to use ThemCách tư duy khác về thành công

Engineering Your Future, Second edition

Lean Manufacturing Tools, Techniques, and How to use Them

Cách tư duy khác về thành công

QR code

Engineering Your Future, Second edition

Content

  • Thứ Ba, 12:31 06/12/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Planning Your Career in a Week

Thứ Ba, 12:09 06/12/2022

Data Mining Opportunities and Challenges

Thứ Ba, 11:33 06/12/2022

Từ điển công nghệ cơ khí và luyện kim Anh - Việt

Thứ Ba, 11:26 06/12/2022

Phân tích dữ liệu tinh gọn

Thứ Ba, 10:58 06/12/2022

Actinable intelligence: A guide to delivering business besults with big data fast

Thứ Ba, 10:16 06/12/2022