Engineering Your Future, Second edition

Your Future Engineering will give you the practical knowledge you need to succeed. Focus: Each chapter features many local examples of real-world engineering projects across a variety of engineering fields.

Engineering Your Future, Second edition

Dowling, David, Carew,Anna, Hadgraft,Roger

Nxb. John Wiley & Sons Australia, Ltd

2013

Abstract

Your Future Engineering will give you the practical knowledge you need to succeed. Focus: Each chapter features many local examples of real-world engineering projects across a variety of engineering fields.

The Technical Text Application Brief Grid in the preliminary pages of the text provides a visual overview of this multidisciplinary coverage.

End-of-chapter exercises and project activities provide you with many opportunities to put key engineering principles and skills into practice.

Engineering Your Future: An Australasian Guide, 2nd Edition là tài nguyên cần thiết cho tất cả sinh viên kỹ thuật đại học. Với sự nhấn mạnh mạnh mẽ và thiết thực vào các kỹ năng thiết yếu như giải quyết vấn đề và thiết kế, cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được thành công trong các bài kiểm tra, dự án và kỳ thi.

Citation

Dowling, David, Carew,Anna, Hadgraft,Roger. Engineering Your Future, Second edition, Nxb. John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2013.

Collection

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Related document

Engineering Your Future, Second editionLean Manufacturing Tools, Techniques, and How to use ThemCách tư duy khác về thành công

Engineering Your Future, Second edition

Lean Manufacturing Tools, Techniques, and How to use Them

Cách tư duy khác về thành công

QR code

Engineering Your Future, Second edition

Content

  • Thứ Ba, 12:31 06/12/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Planning Your Career in a Week

Thứ Ba, 12:09 06/12/2022

Data Mining Opportunities and Challenges

Thứ Ba, 11:33 06/12/2022

Từ điển công nghệ cơ khí và luyện kim Anh - Việt

Thứ Ba, 11:26 06/12/2022

Phân tích dữ liệu tinh gọn

Thứ Ba, 10:58 06/12/2022

Actinable intelligence: A guide to delivering business besults with big data fast

Thứ Ba, 10:16 06/12/2022

Video giới thiệu