Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường

Giải thích, tổng kết khái quát những lĩnh vực chủ yếu về khoa học kỹ thuật và môi trường như tương lai của KHKT sinh vật, xu thế của KHKT vật liệu, năng lượng, giao thông vận tải, về nạn ô nhiễm môi trường và phá hoại sinh thái, thiên tai...

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường

Tập thể tác giả

Văn hóa thông tin

2003

Tóm tắt

Hành trình giải thích và cải tạo thế giới là hành trình không ngừng nghỉ của nhân loại. Con người liên tục dự báo, định hướng, tìm tòi, cắt nghĩa bao điều chưa biết trong cuộc sống tự nhiên xã hội.
Nhưng ai cũng thấy cái chưa biết với loài người vẫn cứ là một thách thức và lôi cuốn con người không ngừng tìm tòi, giải thích tổng kết...
Hành trang tri thức thế kỷ XXI với những lĩnh vực chủ yếu như : Chính trị, Quân sự, Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, Môi trường, Văn hóa, Xã hội, Giáo dục... có thể xem là những điểm tựa quan trọng và cốt yếu để con người không ngừng vươn tới chiếm lĩnh đỉnh cao nhận thức. Chẳng hạn: vấn đề giáo dục và việc đón đầu thời đại, hướng đi mới của nghệ thuật thứ bảy, những dạng thức của khủng bố chính trị và quân sự, vấn đề phân cực thế giới, triển vọng của những ngành khoa học mũi nhọn, máy bay tàng hình, vũ khí thông minh, những cuộc chiến thương trường, cội nguồn sâu xa của sự xung đột sắc tộc, khủng bố ...
Cuốn sách là sự chắt lọc mang tính tổng kết, khái quát nhiều lĩnh vực của đời sống. Chắc chắn những suy ngẫm trên các lĩnh vực này là những gợi mở rất quan trọng về những định hướng tìm tòi không ngừng cho mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng quốc gia. Đó cũng là những vấn đề trọng đại mà mọi người cùng phải quan tâm và giải quyết.

Nội dung tập 1 của cuốn sách gồm:

+ KHOA HỌC KTX THUẬT:

- Sự hưng khởi của khoa học kỹ thuật thông tin.

- Tương lai của khoa học kỹ thuật sinh học.

- Xu thế của khoa học kỹ thuật vật liệu.

- Khoa học kỹ thuật nguồn về năng lượng

- Xu thế phát triển của KHKT giao thông vậ tải.

- Triển vọng phát triển của các ngành KHKT khác

+ MÔI TRƯỜNG

- Về nạn ô nhiễm môi trường

- Về sự phá hoại sinh thái.

- Thiên tai và về sự giảm bớt của thiên tai

Xin trân trọng giới thiệu Hành trang tri thức thế kỷ 21 cùng bạn đọc !

Trích dẫn

Tập thể tác giả. Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường, Văn hóa thông tin, 2003

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trườngĐố vui khoa học Luyện trí thông minhMẹo hay trong cuộc sống

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường

Đố vui khoa học Luyện trí thông minh

Mẹo hay trong cuộc sống

Mã QR

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:00 06/12/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Engineering Your Future, Second edition

Thứ Ba, 12:31 06/12/2022

Planning Your Career in a Week

Thứ Ba, 12:09 06/12/2022

Data Mining Opportunities and Challenges

Thứ Ba, 11:33 06/12/2022

Từ điển công nghệ cơ khí và luyện kim Anh - Việt

Thứ Ba, 11:26 06/12/2022

Phân tích dữ liệu tinh gọn

Thứ Ba, 10:58 06/12/2022