Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 2: Xã hội và Văn hóa

Giải thích, tổng kết khái quát những lĩnh vực về khoa học xã hội và văn hoá như hình thái xã hội tương lai, sự thách thức của dân số, phương thức sống, giáo dục con người, cơ cấu văn hoá thành thị, văn hoá nghỉ ngơi, sự sáng tạo nghệ thuật trong tương lai

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 2: Xã hội và Văn hóa

Lan Phương, Thanh Vân

Văn hóa thông tin

2003

Tóm tắt

Hành trình giải thích và cải tạo thế giới là hành trình không ngừng nghỉ của nhân loại. Con người liên tục dự báo, định hướng, tìm tòi, cắt nghĩa bao điều chưa biết trong cuộc sống tự nhiên xã hội.
Nhưng ai cũng thấy cái chưa biết với loài người vẫn cứ là một thách thức và lôi cuốn con người không ngừng tìm tòi, giải thích tổng kết...
Hành trang tri thức thế kỷ XXI với những lĩnh vực chủ yếu như : Chính trị, Quân sự, Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, Môi trường, Văn hóa, Xã hội, Giáo dục... có thể xem là những điểm tựa quan trọng và cốt yếu để con người không ngừng vươn tới chiếm lĩnh đỉnh cao nhận thức. Chẳng hạn: vấn đề giáo dục và việc đón đầu thời đại, hướng đi mới của nghệ thuật thứ bảy, những dạng thức của khủng bố chính trị và quân sự, vấn đề phân cực thế giới, triển vọng của những ngành khoa học mũi nhọn, máy bay tàng hình, vũ khí thông minh, những cuộc chiến thương trường, cội nguồn sâu xa của sự xung đột sắc tộc, khủng bố ...
Cuốn sách là sự chắt lọc mang tính tổng kết, khái quát nhiều lĩnh vực của đời sống. Chắc chắn những suy ngẫm trên các lĩnh vực này là những gợi mở rất quan trọng về những định hướng tìm tòi không ngừng cho mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng quốc gia. Đó cũng là những vấn đề trọng đại mà mọi người cùng phải quan tâm và giải quyết.

Nội dung của cuốn sách Tập 2 gồm;

+ XÃ HỘI:

- Hình thái xã hội tương lai

- Hôn nhân và gia đình trong tương lai

- Sự thách thức của dân số trong tương lai

- Phương thức sống của tương lai

+ VĂN HÓA:

- Giáo dục con người tương lai

- Cơ cấu văn hóa thành thị trong tương lai

- Văn hóa nghỉ ngơi trong tương lai

- Sáng tạo nghệ thuật tương lai.
Xin trân trọng giới thiệu Hành trang tri thức thế kỷ 21 cùng bạn đọc !

Trích dẫn

Lan Phương, Thanh Vân. Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 2: Xã hội và Văn hóa, Văn hóa thông tin, 2003

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 2: Xã hội và Văn hóaCách tư duy khác về thành côngKỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanh

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 2: Xã hội và Văn hóa

Cách tư duy khác về thành công

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanh

Mã QR

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 2: Xã hội và Văn hóa

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:37 06/12/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Tin học ứng dụng lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao)

Thứ Ba, 13:28 06/12/2022

Phát triển khách hàng tinh gọn

Thứ Ba, 13:18 06/12/2022

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường

Thứ Ba, 13:00 06/12/2022

Engineering Your Future, Second edition

Thứ Ba, 12:31 06/12/2022

Planning Your Career in a Week

Thứ Ba, 12:09 06/12/2022