Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Preliminary considerations: The selection of a Research Approach; Review of the Literature; The Use of Theory; Writing Strategies and Ethical Considerations; Designing research: The Introduction, The Purpose Statement, Research Questions and Hypotheses, Quantitative Methods, Quatitative Methods, Mixed Methods Procedures

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Creswell, John W.

SAGE publications

2021

Abstract

This bestselling text pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed methods research design. For all three approaches, John W. Creswell and new co author J. David Creswell include a preliminary consideration of philosophical assumptions; key elements of the research process; a review of the literature; an assessment of the use of theory in research applications, and reflections about the importance of writing and ethics in scholarly inquiry.

New to this Edition

 • Updated discussion on designing a proposal for a research project and on the steps in designing a research study.
 • Additional content on epistemological and ontological positioning in relation to the research question and chosen methodology and method.
 • Additional updates on the transformative worldview.
 • Expanded coverage on specific approaches such as case studies, participatory action research, and visual methods.
 • Additional information about social media, online qualitative methods, and mentoring and reflexivity in qualitative methods.
 • Incorporation of action research and program evaluation in mixed methods and coverage of the latest advances in the mixed methods field
 • Additional coverage on qualitative and quantitative data analysis software in the respective methods chapters.
 • Additional information about causality and its relationship to statistics in quantitative methods.
 • Incorporation of writing discussion sections into each of the three methodologies.
 • Current references and additional readings are included in this new edition.

(https://www.amazon.com/)

Citation

Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE publications, 2018.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Language, education and technology Introducing Applied Linguistics: Concepts and Skills
Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.
Language, education and technologyIntroducing Applied Linguistics: Concepts and Skills

QR code

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

Content

 • Thứ Hai, 10:13 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Thứ Hai, 10:09 23/05/2022

Mạng phân phối nội dung: Kiến trúc, công nghệ và ứng dụng

Thứ Hai, 09:40 23/05/2022

Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại, Kế toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu các chuẩn mực kế toán mới

Thứ Hai, 09:33 23/05/2022

Pragmatics: A resource book for students (4th edition)

Thứ Hai, 09:12 23/05/2022

Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính

Thứ Hai, 09:07 23/05/2022