Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Preliminary considerations: The selection of a Research Approach; Review of the Literature; The Use of Theory; Writing Strategies and Ethical Considerations; Designing research: The Introduction, The Purpose Statement, Research Questions and Hypotheses, Quantitative Methods, Quatitative Methods, Mixed Methods Procedures

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Creswell, John W.

SAGE publications

2021

Abstract

This bestselling text pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed methods research design. For all three approaches, John W. Creswell and new co author J. David Creswell include a preliminary consideration of philosophical assumptions; key elements of the research process; a review of the literature; an assessment of the use of theory in research applications, and reflections about the importance of writing and ethics in scholarly inquiry.

New to this Edition

 • Updated discussion on designing a proposal for a research project and on the steps in designing a research study.
 • Additional content on epistemological and ontological positioning in relation to the research question and chosen methodology and method.
 • Additional updates on the transformative worldview.
 • Expanded coverage on specific approaches such as case studies, participatory action research, and visual methods.
 • Additional information about social media, online qualitative methods, and mentoring and reflexivity in qualitative methods.
 • Incorporation of action research and program evaluation in mixed methods and coverage of the latest advances in the mixed methods field
 • Additional coverage on qualitative and quantitative data analysis software in the respective methods chapters.
 • Additional information about causality and its relationship to statistics in quantitative methods.
 • Incorporation of writing discussion sections into each of the three methodologies.
 • Current references and additional readings are included in this new edition.

(https://www.amazon.com/)

Citation

Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE publications, 2018.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Language, education and technology Introducing Applied Linguistics: Concepts and Skills
Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.
Language, education and technologyIntroducing Applied Linguistics: Concepts and Skills

QR code

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

Content

 • Thứ Hai, 10:13 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Thứ Hai, 10:09 23/05/2022

Mạng phân phối nội dung: Kiến trúc, công nghệ và ứng dụng

Thứ Hai, 09:40 23/05/2022

Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại, Kế toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu các chuẩn mực kế toán mới

Thứ Hai, 09:33 23/05/2022

Pragmatics: A resource book for students (4th edition)

Thứ Hai, 09:12 23/05/2022

Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính

Thứ Hai, 09:07 23/05/2022

Video giới thiệu