Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Giáo trình giúp bạn đọc hiểu được khái niệm, mục tiêu, đối tượng của kiểm toán tài chính

Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Nguyễn Thị Hồng Nga và các tác giả

Thống Kê

2016

Tóm tắt

Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu, cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên chuyên ngành kiểm toán và kế toán, Bộ môn Kiểm toán, Khoa kế toán – Kiểm Toán Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn cuốn “Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1”. Cuốn giáo trình là công trình tập thể với sự tham gia của các giảng viên Bộ môn Kiểm Toán, Khoa Kế Toán – Kiểm Toán gồm PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Ths. Phạm Thị Hồng Diệp, NCS, Ths. Hoàng Thị Thanh Huyền, Ths. Nguyễn Thị Quế.

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Khái quát chung về kiểm toán tài chính.

+ Chương 2: Lập kế hoạch kiểm toán tài chính.

+ Chương 3: Bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.

+ Chương 4: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.

+ Chương 5: Trách nhiệm của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Hồng Nga và các tác giả. Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1, Thống Kê, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánGiáo trình kiểm toán tài chính

Giáo trình kiểm toán tài chính phần 1

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánGiáo trình kiểm toán tài chính

Mã QR

Giáo trình kiểm toán tài chính phần 1

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:14 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Nguyên lý máy

Thứ Tư, 14:05 16/02/2022

Giáo trình quản lý danh mục đầu tư

Thứ Tư, 14:00 16/02/2022

Giáo trình kiểm toán tài chính

Thứ Tư, 13:40 16/02/2022

Giáo trình Kinh tế học. Tập 1

Thứ Tư, 13:32 16/02/2022

普通话语音训练教程-发音练习手册 – Giáo trình Luyện ngữ âm tiếng Phổ thông Trung Quốc: Hướng dẫn luyện phát âm

Thứ Tư, 13:30 16/02/2022