Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luật

Cuốn sách bao gồm nội dung: Khái niệm quyền lực chính trị và tổ chức thực hiện quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề cơ bản về hệ thống cơ quan nhà nước; Quy chế làm việc của chính phủ và uỷ ban nhân dân; Những vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật hành chính và xét xử hành chính.

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luật

Đinh Văn Mậu

KH&KT

2008

Tóm tắt

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam, để tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức nhà nước theo chức danh và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; Học viện hành chính nhà nước dùng cho lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước – ngạch Chuyên viên chính. Bộ sách gồm 3 phần: Phần I – Nhà nước và pháp luật; Phần II – Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính; Phần III – Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

Phần I – Nhà nước và pháp luật gồm 5 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Tổ chức thực hiện quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay

- Chuyên đề 2: Những vấn đề cơ bản về hệ thống cơ quan nhà nước

- Chuyên đề 3: Quy chế làm việc của Chính phủ và Ủy ban nhân dân

- Chuyên đề 4: Những vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Chuyên đề 5: Luật hành chính và xét xử hành chính

Trích dẫn

Đinh Văn Mậu, Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luật, KH&KT, 2008.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luậtCác văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành trong các lĩnh vực xây dựngHoạt động xúc tiến thương mại - những điều cần biết
Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luật

Các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành trong các lĩnh vực xây dựng

Hoạt động xúc tiến thương mại - những điều cần biết

Mã QR

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luật

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:42 20/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Thứ Tư, 14:26 20/07/2022

Quản trị Marketing (Dành cho sinh viên đại học - cao học - MBA - CEO - CMO)

Thứ Tư, 14:12 20/07/2022

Máy tính hoạt động như thế nào

Thứ Tư, 14:11 20/07/2022

Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp

Thứ Tư, 14:00 20/07/2022

Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ Tư, 13:54 20/07/2022