Quản trị Marketing (Dành cho sinh viên đại học - cao học - MBA - CEO - CMO)

Marketing là một hoạt động triển khai tầm nhìn, sứ mệnh và hoạch định chiến lược của công ty, xác định nhu cầu khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ, ấn định giá, truyền đạt thông điệp, sử dụng kênh phân phối, các quan hệ trong chuỗi giá trị. Marketing đã có bước chuyển mạnh mẽ từ marketing truyền thống đến các dạng thức Marketing Quan hệ (Relationship Marketing), Marketing Xã hội (Social Marketing), Marketing Tích hợp, Tổng thể (Integrated, Holistic), Online Marketing, Hệ thống Hỗ trợ Quyết định Marketing (MDSS), Hệ thống Thông tin Marketing (MIS) và Marketing Dịch vụ (Service Marketing).

Quản trị Marketing (Dành cho sinh viên đại học - cao học - MBA - CEO - CMO)

Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi....

Lao động

2012

Tóm tắt

Cuốn Quản trị Marketing được biên soạn với những nội dung chính như sau:

*Phần I: Tóm tắt lý thuyết

- Chương 1: Chiến lược và kế hoạch Marketing

- Chương 2: Nghiên cứu Marketing và dự báo lượng cầu thị trường

- Chương 3: Phân tích thị trường người tiêu dùng, thị trường doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh.

- Chương 4: Xác định các phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

- Chương 5: Quản trị sản phẩm

- Chương 6: Quản trị thương hiệu

- Chương 7: Thiết kế và quản trị dịch vụ

- Chương 8: Quản trị kênh Marketing

- Chương 9:" Thiết kế và quản trị kênh truyền thông tích hợp

- Chương 10: Marketing quốc tế

*Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm và tư duy

- Chương 1: Chiến lược và kế hoạch marketing

- Chương 2: Nghiên cứu marketing và dự báo lượng cầu thị trường

- Chương 3: Phân tích thị trường người tiêu dùng, thị trường doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh

- Chương 4: Xác định các phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

- Chương 5: Quản trị sản phẩm

- Chương 6: Quản trị thương hiệu

- Chương 7: Thiết kế và quản trị dịch vụ

- Chương 8: Quản trị kênh Marketing

- Chương 9:" Thiết kế và quản trị kênh truyền thông tích hợp

- Chương 10: Marketing quốc tế

Trích dẫn

Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi.... Quản trị Marketing (Dành cho sinh viên đại học - cao học - MBA - CEO - CMO). Lao động, 2012

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản Trị Marketing ( Dành Cho Sinh Viên Đại Học - Cao Học - MBA - CEO - CMO )Quản trị nhân sự đúng = The big book of HROne Decision = Kỹ năng ra quyết định sáng suốt
Quản trị Marketing (Dành cho sinh viên đại học - cao học - MBA - CEO - CMO)Quản trị nhân sự đúng = The big book of HROne Decision = Kỹ năng ra quyết định sáng suốt

Mã QR

Quản trị Marketing (Dành cho sinh viên đại học - cao học - MBA - CEO - CMO)

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:12 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Máy tính hoạt động như thế nào

Thứ Tư, 14:11 20/07/2022

Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp

Thứ Tư, 14:00 20/07/2022

Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ Tư, 13:54 20/07/2022

Giáo trình kế toán quản trị. Phần 2

Thứ Tư, 13:38 20/07/2022

Giáo trình nguyên lý kế toán

Thứ Tư, 13:27 20/07/2022