Giáo trình kế toán quản trị. Phần 2

Cung cấp cho sinh viên những nội dung căn bản về kế toán quản trị như trang bị các công cụ để phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ giữa khối lượng, chi phí và lợi nhuận, định giá sản phẩm, thông tin cần thiết để ra quyết định

Giáo trình kế toán quản trị. Phần 2

Nguyễn Thị Thanh Loan

Thống kê

2018

Tóm tắt

Cuốn giáo trình Giáo trình kế toán quản trị được biên soạn với những nội dung chính như sau:

+ Chương 1: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp

+ Chương 2: Kế toán trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm quản lý

+ Chương 3: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định

+ Chương 4: Phân tích bào cáo kế toán quản trị

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Loan. Giáo trình kế toán quản trị. Phần 2. Thống kê, 2018

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán quản trị. Phần 2Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình kế toán quản trị
Giáo trình kế toán quản trị. Phần 2Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình kế toán quản trị

Mã QR

Giáo trình kế toán quản trị. Phần 2

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:38 20/07/2022