Giáo trình Marketing căn bản

Marketinh đã trở thành một bộ môn kihoa học trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học và cao đẳng từ đầu thập kỷ 90 ở nước ta

Giáo trình Marketing căn bản

Trần Minh Đạo

Giáo dục

2002

Tóm tắt

Cuốn giáo trình Marketing này được biên soạn với những nội dung chính như sau:

+ Chương 1: Bản chất của Marketting

+ Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketting

+ Chương 3: Môi trường Marketting

+ Chương : Hành vi của khách hàng

+ Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

+ Chương 6: Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra Marketting

+ Chương 7: Các quyết định về hàng hóa

+ Chương 8: Các quyết định về giá cả

+ Chương 9: Các quyết định về phân phối

+ Chương 10: Các quyết định về xúc tiến hỗn hợp

+ Chương 11: Marketting quốc tế

+ Chương 12: Marketting dịch vụ

Trích dẫn

Trần Minh Đạo. Giáo trình Marketing căn bản. Giáo dục, 2002

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Marketing căn bảnQuản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .Giáo trình kiểm toán tài chính
Giáo trình Marketing căn bảnQuản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .Giáo trình kiểm toán tài chính

Mã QR

Giáo trình Marketing căn bản

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:00 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

The learn startup = khởi nghiệp tinh gọn

Thứ Tư, 11:43 20/07/2022

Quantitative analysis for management

Thứ Tư, 11:38 20/07/2022

Cornerstones of Cost Management

Thứ Tư, 10:27 20/07/2022

Marketing essentials

Thứ Tư, 10:14 20/07/2022

Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm

Thứ Tư, 09:40 20/07/2022