Giáo trình Marketing căn bản

Marketinh đã trở thành một bộ môn kihoa học trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học và cao đẳng từ đầu thập kỷ 90 ở nước ta

Giáo trình Marketing căn bản

Trần Minh Đạo

Giáo dục

2002

Tóm tắt

Cuốn giáo trình Marketing này được biên soạn với những nội dung chính như sau:

+ Chương 1: Bản chất của Marketting

+ Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketting

+ Chương 3: Môi trường Marketting

+ Chương : Hành vi của khách hàng

+ Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

+ Chương 6: Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra Marketting

+ Chương 7: Các quyết định về hàng hóa

+ Chương 8: Các quyết định về giá cả

+ Chương 9: Các quyết định về phân phối

+ Chương 10: Các quyết định về xúc tiến hỗn hợp

+ Chương 11: Marketting quốc tế

+ Chương 12: Marketting dịch vụ

Trích dẫn

Trần Minh Đạo. Giáo trình Marketing căn bản. Giáo dục, 2002

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Marketing căn bảnQuản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .Giáo trình kiểm toán tài chính
Giáo trình Marketing căn bảnQuản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .Giáo trình kiểm toán tài chính

Mã QR

Giáo trình Marketing căn bản

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:00 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

The learn startup = khởi nghiệp tinh gọn

Thứ Tư, 11:43 20/07/2022

Quantitative analysis for management

Thứ Tư, 11:38 20/07/2022

Cornerstones of Cost Management

Thứ Tư, 10:27 20/07/2022

Marketing essentials

Thứ Tư, 10:14 20/07/2022

Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm

Thứ Tư, 09:40 20/07/2022

Video giới thiệu