Cornerstones of Cost Management

The text first covers functional-based cost and control and then activity-based cost systems, giving you the understanding and skills to manage any cost management system

Cornerstones of Cost Management

Hansen, Don R

Cengage Learning

2019

Abstract

Hansen/Mowen�s CORNERSTONES OF COST MANAGEMENT, 4E demonstrates the dynamic nature of cost accounting in today�s changing business environment. The text first covers functional-based cost and control and then activity-based cost systems, giving you the understanding and skills to manage any cost management system. Using extensive research on how students like you prefer to learn accounting, this book presents concepts in a unique format that speaks to how students learn. Cornerstones examples in each chapter emphasize the How, Why, and What-Ifs of basic cost management concepts, while delving into the conceptual nature of each equation or topic. An integrated CNOWv2 package reinforces concepts with additional computerized exercises and problems.

Citation

Hansen, Don R. Cornerstones of Cost Management. Cengage Learning, 2019

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Cornerstones of Cost ManagementHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.
Cornerstones of Cost ManagementHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

QR code

Cornerstones of Cost Management

Content

  • Thứ Tư, 10:27 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Marketing essentials

Thứ Tư, 10:14 20/07/2022

Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm

Thứ Tư, 09:40 20/07/2022

Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 09:23 20/07/2022

Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh

Thứ Tư, 09:16 20/07/2022

Những nguyên tắc định giá sản phẩm thỏa mãn người dùng Hóa giải những truyền thuyết về định giá và bí quyết định giá dựa trên thiện chí chi trả của khách hàng

Thứ Tư, 09:07 20/07/2022