Cornerstones of Cost Management

The text first covers functional-based cost and control and then activity-based cost systems, giving you the understanding and skills to manage any cost management system

Cornerstones of Cost Management

Hansen, Don R

Cengage Learning

2019

Abstract

Hansen/Mowen�s CORNERSTONES OF COST MANAGEMENT, 4E demonstrates the dynamic nature of cost accounting in today�s changing business environment. The text first covers functional-based cost and control and then activity-based cost systems, giving you the understanding and skills to manage any cost management system. Using extensive research on how students like you prefer to learn accounting, this book presents concepts in a unique format that speaks to how students learn. Cornerstones examples in each chapter emphasize the How, Why, and What-Ifs of basic cost management concepts, while delving into the conceptual nature of each equation or topic. An integrated CNOWv2 package reinforces concepts with additional computerized exercises and problems.

Citation

Hansen, Don R. Cornerstones of Cost Management. Cengage Learning, 2019

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Cornerstones of Cost ManagementHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.
Cornerstones of Cost ManagementHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

QR code

Cornerstones of Cost Management

Content

  • Thứ Tư, 10:27 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Marketing essentials

Thứ Tư, 10:14 20/07/2022

Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm

Thứ Tư, 09:40 20/07/2022

Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 09:23 20/07/2022

Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh

Thứ Tư, 09:16 20/07/2022

Những nguyên tắc định giá sản phẩm thỏa mãn người dùng Hóa giải những truyền thuyết về định giá và bí quyết định giá dựa trên thiện chí chi trả của khách hàng

Thứ Tư, 09:07 20/07/2022

Video giới thiệu