Quantitative analysis for management

Quantitative Analysis for Management helps students to develop a real-world understanding of business analytics, quantitative methods, and management science by emphasising model building, tangible examples, and computer applications

Quantitative analysis for management

Barry Render

Pearson

2018

Abstract

Quantitative Analysis for Management helps students to develop a real-world understanding of business analytics, quantitative methods, and management science by emphasising model building, tangible examples, and computer applications. The authors offer an accessible introduction to mathematical models and then students apply those models using step-by-step, how-to instructions. For more intricate mathematical procedures, the 13th Edition offers a flexible approach, allowing instructors to omit specific sections without interrupting the flow of the material. Supporting computer software enables instructors to focus on the managerial problems and solutions, rather than spending valuable class time on the details of algorithms.

Citation

Barry Render. Quantitative analysis for management. Pearson, 2018

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

Quantitative analysis for managementAuditing and assurance servicesBước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạo
Quantitative analysis for managementAuditing and assurance servicesBước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạo

QR code

Quantitative analysis for management

Content

  • Thứ Tư, 11:38 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Cornerstones of Cost Management

Thứ Tư, 10:27 20/07/2022

Marketing essentials

Thứ Tư, 10:14 20/07/2022

Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm

Thứ Tư, 09:40 20/07/2022

Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 09:23 20/07/2022

Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh

Thứ Tư, 09:16 20/07/2022