Auditing and assurance services

Comprehensive and up-to-date, including discussion of new standards, codes, and concepts, Auditing and Assurance Services

Auditing and assurance services

Elder, Randal J

Peason

2020

Abstract

Comprehensive and up-to-date, including discussion of new standards, codes, and concepts, Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach presents an integrated concepts approach to auditing that details the process from start to finish. Based on the author’s belief that the fundamental concepts of auditing center on the nature and amount of evidence that auditors should gather in specific engagements, the text’s primary objective is to illustrate auditing concepts using practical examples and real-world settings.

The Sixteenth Edition remains up-to-date with examples of key real-world audit decisions and an emphasis on audit planning, risk assessment processes, and collecting and evaluating evidence in response to risks.

Citation

Elder, Randal J. Auditing and assurance services. Peason, 2020

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Auditing and assurance servicesPhân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2
Auditing and assurance servicesPhân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2)

QR code

Auditing and assurance services

Content

  • Thứ Hai, 14:21 18/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Applying Autocad 2002: Advanced

Thứ Hai, 14:12 18/07/2022

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Thứ Hai, 14:01 18/07/2022

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Thứ Hai, 13:41 18/07/2022

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Thứ Hai, 13:25 18/07/2022

Chính sách thuế mới: Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hiện hành

Thứ Hai, 11:31 18/07/2022