Auditing and assurance services

Comprehensive and up-to-date, including discussion of new standards, codes, and concepts, Auditing and Assurance Services

Auditing and assurance services

Elder, Randal J

Peason

2020

Abstract

Comprehensive and up-to-date, including discussion of new standards, codes, and concepts, Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach presents an integrated concepts approach to auditing that details the process from start to finish. Based on the author’s belief that the fundamental concepts of auditing center on the nature and amount of evidence that auditors should gather in specific engagements, the text’s primary objective is to illustrate auditing concepts using practical examples and real-world settings.

The Sixteenth Edition remains up-to-date with examples of key real-world audit decisions and an emphasis on audit planning, risk assessment processes, and collecting and evaluating evidence in response to risks.

Citation

Elder, Randal J. Auditing and assurance services. Peason, 2020

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Auditing and assurance servicesPhân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2
Auditing and assurance servicesPhân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2)

QR code

Auditing and assurance services

Content

  • Thứ Hai, 14:21 18/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Applying Autocad 2002: Advanced

Thứ Hai, 14:12 18/07/2022

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Thứ Hai, 14:01 18/07/2022

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Thứ Hai, 13:41 18/07/2022

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Thứ Hai, 13:25 18/07/2022

Chính sách thuế mới: Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hiện hành

Thứ Hai, 11:31 18/07/2022

Video giới thiệu