Applying Autocad 2002: Advanced

The book Applying Autocad 2002: Fundamentals is a texbook for those who wish to learn how to use Autocad software. Autocad is a computer aided drafting and design package produced by autodesk for information on how to obtain Autocad software contact autdesk.

Applying Autocad 2002: Advanced

Terry T. Wohlers

Mc Graw Hill

2003

Abstract

The book Applying Autocad 2002: Fundamentals is a texbook for those who wish to learn how to use Autocad software. Autocad is a computer aided drafting and design package produced by autodesk for information on how to obtain Autocad software contact autdesk.

The content of the book includes 6 parts:

+ Part 1: 3D drawing and modeling

+ Part 2: Surface modeling and rendering

+ Part 3: Solid modeling

+ Part 4: Menus

+ Part 5: AutoLISP

+ Part 6: Importing and exporting

Citation

Terry T. Wohlers. Applying Autocad 2002: Advanced. Mc Graw Hill, 2003.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Applying Autocad 2002: AdvancedFundamentals of multimediaFundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)

Applying Autocad 2002: Advanced

Fundamentals of multimedia

Fundamentals Of Computer Graphics

QR code

Applying Autocad 2002: Advanced

Content

  • Thứ Hai, 14:12 18/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Thứ Hai, 14:01 18/07/2022

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Thứ Hai, 13:41 18/07/2022

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Thứ Hai, 13:25 18/07/2022

Chính sách thuế mới: Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hiện hành

Thứ Hai, 11:31 18/07/2022

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Thứ Hai, 10:31 18/07/2022