Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Horngren's Cost Accounting leads the market because of its strong emphasis on decision making, extensive real-world examples provided in a modular

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Datar, Srikant M

Pearson

2018

Abstract

Horngren's Cost Accounting leads the market because of its strong emphasis on decision making, extensive real-world examples provided in a modular, flexible format and is supported by a large quantity and range of assignment material.

This text focuses on how cost accounting helps managers make better decisions by using financial and nonfinancial information better.

Citation

Datar, Srikant M. Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant. Pearson, 2018

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccounting information systems Technical guide on information system audit
Horngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccounting information systemsTechnical guide on information system audit

QR code

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Content

  • Thứ Hai, 10:31 18/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The theory of the business

Thứ Hai, 10:23 18/07/2022

Accounting principles

Thứ Hai, 10:04 18/07/2022

Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 - Hiểu biết ngôn ngữ

Thứ Hai, 09:08 18/07/2022

Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 - Hoạt động giao tiếp

Thứ Hai, 08:43 18/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Hán tự

Thứ Sáu, 14:28 15/07/2022