Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Horngren's Cost Accounting leads the market because of its strong emphasis on decision making, extensive real-world examples provided in a modular

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Datar, Srikant M

Pearson

2018

Abstract

Horngren's Cost Accounting leads the market because of its strong emphasis on decision making, extensive real-world examples provided in a modular, flexible format and is supported by a large quantity and range of assignment material.

This text focuses on how cost accounting helps managers make better decisions by using financial and nonfinancial information better.

Citation

Datar, Srikant M. Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant. Pearson, 2018

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccounting information systems Technical guide on information system audit
Horngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccounting information systemsTechnical guide on information system audit

QR code

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Content

  • Thứ Hai, 10:31 18/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

The theory of the business

Thứ Hai, 10:23 18/07/2022

Accounting principles

Thứ Hai, 10:04 18/07/2022

Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 - Hiểu biết ngôn ngữ

Thứ Hai, 09:08 18/07/2022

Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 - Hoạt động giao tiếp

Thứ Hai, 08:43 18/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Hán tự

Thứ Sáu, 14:28 15/07/2022

Video giới thiệu