Accounting principles

This accounting book could be the answer you're looking for...

Accounting principles

Jerry J. Weygandt

Wiley Publishing

2005

Abstract

This book is intended for people who want to know something about the fundamentals of financial accounting without becoming an accountant. Many people are in this position; small business owners, employers, employees, business owners, stockholders, investors, and many, many more. Most of these folks do not need a deep understanding of accounting; they just need to learn what accounting is and how they should be using it. Just as important, they need to understand what accountants are talking about in their reports. They must learn the vocabulary and the most important terms. If you are one of those, you have found the right book for you.

We will examine this subject in some detail, discussing accounting fundamentals, the various areas where accounting professionals work and the information they produce. We will also examine the measures and ratios that accountants use to analyze an organization's performance and the important relationship between time and money. The fact that information is the product of accounting will remain foremost in this book.

Citation

Jerry J. Weygandt. Accounting principles. Wiley Publishing, 2005

Collection

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

Accounting principlesGiáo trình Ngân hàng thương mạiGiáo trình Thanh toán Quốc tế & Tài trợ ngoại thương
Accounting principlesGiáo trình Ngân hàng thương mạiGiáo trình Thanh toán Quốc tế & Tài trợ ngoại thương

QR code

Accounting principles

Content

  • Thứ Hai, 10:04 18/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 - Hiểu biết ngôn ngữ

Thứ Hai, 09:08 18/07/2022

Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 - Hoạt động giao tiếp

Thứ Hai, 08:43 18/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Hán tự

Thứ Sáu, 14:28 15/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Listening Comprehension 2 CDs Included = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Nghe hiểu

Thứ Sáu, 14:18 15/07/2022

Beginning programming with C++ for dummies

Thứ Sáu, 13:52 15/07/2022