Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

ACCA Approved and valid for exams from 01 Sept 2017 up to 31 August 2018 - Becker's Study Text has been approved and quality assured by the ACCA's examining team and includes

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

ACCA

Kaplan Pulishing UK

2017

Abstract

ACCA Approved and valid for exams from 01 Sept 2017 up to 31 August 2018 - Becker's Study Text has been approved and quality assured by the ACCA's examining team and includes: An introductory session containing the Syllabus and Study Guide and approach to examining the syllabus to familiarise you with the content of this paper, comprehensive coverage of the entire syllabus, focus on learning outcomes, visual overviews, illustrations and exhibits, examples with solutions, definition of terms, exam advice and key points, commentaries, session summaries, end-of-session quizzes and a bank of questions (containing question practice for every topic, model answers and workings and tutorial notes).

Citation

ACCA. Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018. Kaplan Pulishing UK, 2017

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Accounting information systems Technical guide on information system audit
Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Accounting information systemsTechnical guide on information system audit

QR code

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Content

  • Thứ Hai, 13:25 18/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Chính sách thuế mới: Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hiện hành

Thứ Hai, 11:31 18/07/2022

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Thứ Hai, 10:31 18/07/2022

The theory of the business

Thứ Hai, 10:23 18/07/2022

Accounting principles

Thứ Hai, 10:04 18/07/2022

Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 - Hiểu biết ngôn ngữ

Thứ Hai, 09:08 18/07/2022

Video giới thiệu