Applying Autocad 2002: Fundamentals

The book Applying Autocad 2002: Fundamentals is a texbook for those who wish to learn how to use Autocad software. Autocad is a computer aided drafting and design package produced by autodesk for information on how to obtain Autocad software contact autdesk.

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Terry T. Wohlers

Mc Graw Hill

2003

Abstract

The book Applying Autocad 2002: Fundamentals is a texbook for those who wish to learn how to use Autocad software. Autocad is a computer aided drafting and design package produced by autodesk for information on how to obtain Autocad software contact autdesk.

The content of the book includes 6 parts:

+ Part 1: Groundword

+ Part 2: Drawing aids and controls

+ Part 3: Drawing and editing

+ Part 4: Preparing and printing a drawing

+ Part 5: Dimensioning and tolerancing

+ Part 6: Groups and details

Citation

Terry T. Wohlers. Applying Autocad 2002: Fundamentals. Mc Graw Hill, 2003.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Applying Autocad 2002: FundamentalsOperating System Concepts, 10th EditionDatabase Fundamentals

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Operating System Concepts, 10th Edition

Database Fundamentals

QR code

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Content

  • Thứ Hai, 13:41 18/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Thứ Hai, 13:25 18/07/2022

Chính sách thuế mới: Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hiện hành

Thứ Hai, 11:31 18/07/2022

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Thứ Hai, 10:31 18/07/2022

The theory of the business

Thứ Hai, 10:23 18/07/2022

Accounting principles

Thứ Hai, 10:04 18/07/2022

Video giới thiệu