Performance management (PM): Practice & Revision kit

The contents: Finding questions, questions and answers, exam practice, exam formulae.

Performance management (PM): Practice & Revision kit

ACCA

BPP Learning Media

2020

Abstract

The contents: Finding questions, questions and answers, exam practice, exam formulae.

Citation

ACCA. Performance management (PM): Practice & Revision kit. BPP Learning Media, 2020

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Performance management (PM): Practice & Revision kitLãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay = Good Leaders ask Great questionsSecurity analysis phân tích chứng khoán
Performance management (PM): Practice & Revision kitLãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay (Good Leaders ask Great questions)Security analysis phân tích chứng khoán

QR code

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Content

  • Thứ Hai, 14:01 18/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Thứ Hai, 13:41 18/07/2022

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Thứ Hai, 13:25 18/07/2022

Chính sách thuế mới: Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hiện hành

Thứ Hai, 11:31 18/07/2022

Horngren's Cost accounting A managerial emphasis Srikant

Thứ Hai, 10:31 18/07/2022

The theory of the business

Thứ Hai, 10:23 18/07/2022

Video giới thiệu