Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2)

Cuốn Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 2 này dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2)

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.

Hồng Đức

2008

Tóm tắt

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.

Cuốn Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 2 này dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Nội dung gồm:

+ Chương 10: Hồi qui Binary Logistic.

+ Chương 11: Đánh giá độ tin cậy của thang đo.

+ Chương 12: Phân tích nhân tố.

+ Chương 13: Phân tích biệt số.

+ Chương 14: Phân tích cụm.

+ Chương 15: Lập bản đồ nhận thức với đo lượng đa hướng và phân tích tương hợp.

+ Chương 16: Các tiện ích (Utilities).

Trích dẫn

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2, Hồng Đức, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302) .

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình thị trường chứng khoán

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2)

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình thị trường chứng khoán

Mã QR

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:05 25/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển hạ – Phiên bản mới

Thứ Sáu, 14:08 25/02/2022

Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp (Đỗ Thị Hoài Phi)

Thứ Sáu, 14:07 25/02/2022

Giáo trình thuế (Nguyễn Thị Liên)

Thứ Sáu, 13:51 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển thượng – Phiên bản mới

Thứ Sáu, 13:42 25/02/2022

Giáo trình Thuế (Đặng Văn Dân)

Thứ Sáu, 13:40 25/02/2022