Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Giáo trình quản trị doanh nghiệp do , Khoa Quản lý kinh doanh - Trường ĐHCN Hà Nội tổ chức biên soạn. Giáo trình cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường.

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Lưu Thị Minh Ngọc ( Ch.b)

Giáo Dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Quản trị doanh nghiệp được xây dựng trên hai góc độ tiếp cận. Thứ nhất, quản trị doanh nghiệp được tiếp cận theo chức năng, bao gồm chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Thứ 2, trình bày kiến quản trị doanh nghiệp tiếp cận theo các nghiệp vụ đặc trưng như quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị tiêu thụ hàng hóa, quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị tài chính. Trong cuốn giáo trình này, tập trung nghiên cứu tiếp cận theo hướng thứ 2 là nghiên cứu các nghiệp vụ đặc trưng của doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho giáo viên và sinh viên, Khoa Quản lý kinh doanh- Trường ĐHCN Hà Nội tổ chức biên soạn Giáo trình quản trị doanh nghiệp. Giáo trình gồm 7 chương:

+ Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp.

+ Chương 2: Chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp.

+ Chương 3: Quản trị tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp.

+ Chương 4: Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Chương 5: Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.

+ Chương 6: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.

+ Chương 7: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

Giáo trình cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường.

Trích dẫn

Lưu Thị Minh Ngọc ( Ch.b). Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Giáo Dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình tài chính quốc tếGiáo trình thị trường chứng khoán

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Giáo trình tài chính quốc tếGiáo trình thị trường chứng khoán

Mã QR

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:16 22/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Thứ Ba, 14:11 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Thứ Ba, 13:40 22/02/2022

Robots and Manufacturing Automation

Thứ Ba, 13:36 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 2

Thứ Ba, 13:28 22/02/2022

Giáo trình triết học Mác – Lênin

Thứ Ba, 13:22 22/02/2022