Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Giáo trình quản trị doanh nghiệp do , Khoa Quản lý kinh doanh - Trường ĐHCN Hà Nội tổ chức biên soạn. Giáo trình cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường.

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Lưu Thị Minh Ngọc ( Ch.b)

Giáo Dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Quản trị doanh nghiệp được xây dựng trên hai góc độ tiếp cận. Thứ nhất, quản trị doanh nghiệp được tiếp cận theo chức năng, bao gồm chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Thứ 2, trình bày kiến quản trị doanh nghiệp tiếp cận theo các nghiệp vụ đặc trưng như quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị tiêu thụ hàng hóa, quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị tài chính. Trong cuốn giáo trình này, tập trung nghiên cứu tiếp cận theo hướng thứ 2 là nghiên cứu các nghiệp vụ đặc trưng của doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho giáo viên và sinh viên, Khoa Quản lý kinh doanh- Trường ĐHCN Hà Nội tổ chức biên soạn Giáo trình quản trị doanh nghiệp. Giáo trình gồm 7 chương:

+ Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp.

+ Chương 2: Chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp.

+ Chương 3: Quản trị tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp.

+ Chương 4: Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Chương 5: Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.

+ Chương 6: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.

+ Chương 7: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

Giáo trình cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường.

Trích dẫn

Lưu Thị Minh Ngọc ( Ch.b). Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Giáo Dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình tài chính quốc tếGiáo trình thị trường chứng khoán

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Giáo trình tài chính quốc tếGiáo trình thị trường chứng khoán

Mã QR

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:16 22/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Thứ Ba, 14:11 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Thứ Ba, 13:40 22/02/2022

Robots and Manufacturing Automation

Thứ Ba, 13:36 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 2

Thứ Ba, 13:28 22/02/2022

Giáo trình triết học Mác – Lênin

Thứ Ba, 13:22 22/02/2022

Video giới thiệu