Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung Giáo trình “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” trình bày lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa học, lý thuyết về con đường nhận thức, khám phá, và cải tạo thực hiện, giúp người nghiên cứu có cách tiếp cận đúng đắn khi tiến hành công trình nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nhiệm vụ khoa học.

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Trịnh Trọng Chưởng (chủ biên)

Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2017

Tóm tắt

Nội dung Giáo trình “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” trình bày lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa học, lý thuyết về con đường nhận thức, khám phá, và cải tạo thực hiện, giúp người nghiên cứu có cách tiếp cận đúng đắn khi tiến hành công trình nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nhiệm vụ khoa học.

Nội dung giáo trình được trình bày trong 6 chương:

+ Chương 1: Khoa học và lý thuyết khoa học: trình bày khái niệm và định nghĩa, phân biệt khoa học, công nghệ và kỹ thuật, lý thuyết khoa học.

+ Chương 2: Nghiên cứu khoa học: trình bày khái quát chung về nghiên cứu khoa học, các loại hình và phân loại nghiên cứu khoa học, giả thiết nghiên cứu khoa học, sản phẩm nghiên cứu khoa học, các sản phẩm nghiên cứu khoa học đặc biệt, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.

+ Chương 3: Phương pháp nghiên cứu khoa học: trình bày đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học, hệ thống phương pháp tư duy khoa học, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp xử lý thông tin.

+ Chương 4: Đề tài nghiên cứu khoa học: trình bày khái quát chung về đề tài nghiên cứu khoa học, đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài, đề cương nghiên cứu khoa học, tiến trình thực hiện đề tài, tổ chức thực hiện đề tài.

+ Chương 5: Trình bày báo cáo khoa học: trình bày các hình thức báo cáo khoa học, phương pháp trình bày luận văn khoa học, thuyết trình báo cáo.

+ Chương 6: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điện - điện tử: trình bày khái quát chung, đặc diểm quan trọng liên quan đến nghiên cứu khoa học ngành Điện - Điện tử, các xu thế phát triển trong ngành Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin và truyền thông.

Trích dẫn

Trịnh Trọng Chưởng (chủ biên). Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcGiáo trình Vật liệu điện và an toàn điệnGiáo trình Trang bị điện

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Giáo trình Trang bị điện

Mã QR

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:11 22/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Thứ Ba, 13:40 22/02/2022

Robots and Manufacturing Automation

Thứ Ba, 13:36 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 2

Thứ Ba, 13:28 22/02/2022

Giáo trình triết học Mác – Lênin

Thứ Ba, 13:22 22/02/2022

Modeling Analysis, and Control of Dynamic Systems

Thứ Ba, 13:08 22/02/2022

Video giới thiệu