Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung Giáo trình “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” trình bày lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa học, lý thuyết về con đường nhận thức, khám phá, và cải tạo thực hiện, giúp người nghiên cứu có cách tiếp cận đúng đắn khi tiến hành công trình nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nhiệm vụ khoa học.

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Trịnh Trọng Chưởng (chủ biên)

Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2017

Tóm tắt

Nội dung Giáo trình “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” trình bày lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa học, lý thuyết về con đường nhận thức, khám phá, và cải tạo thực hiện, giúp người nghiên cứu có cách tiếp cận đúng đắn khi tiến hành công trình nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nhiệm vụ khoa học.

Nội dung giáo trình được trình bày trong 6 chương:

+ Chương 1: Khoa học và lý thuyết khoa học: trình bày khái niệm và định nghĩa, phân biệt khoa học, công nghệ và kỹ thuật, lý thuyết khoa học.

+ Chương 2: Nghiên cứu khoa học: trình bày khái quát chung về nghiên cứu khoa học, các loại hình và phân loại nghiên cứu khoa học, giả thiết nghiên cứu khoa học, sản phẩm nghiên cứu khoa học, các sản phẩm nghiên cứu khoa học đặc biệt, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.

+ Chương 3: Phương pháp nghiên cứu khoa học: trình bày đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học, hệ thống phương pháp tư duy khoa học, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp xử lý thông tin.

+ Chương 4: Đề tài nghiên cứu khoa học: trình bày khái quát chung về đề tài nghiên cứu khoa học, đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài, đề cương nghiên cứu khoa học, tiến trình thực hiện đề tài, tổ chức thực hiện đề tài.

+ Chương 5: Trình bày báo cáo khoa học: trình bày các hình thức báo cáo khoa học, phương pháp trình bày luận văn khoa học, thuyết trình báo cáo.

+ Chương 6: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điện - điện tử: trình bày khái quát chung, đặc diểm quan trọng liên quan đến nghiên cứu khoa học ngành Điện - Điện tử, các xu thế phát triển trong ngành Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin và truyền thông.

Trích dẫn

Trịnh Trọng Chưởng (chủ biên). Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcGiáo trình Vật liệu điện và an toàn điệnGiáo trình Trang bị điện

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Giáo trình Trang bị điện

Mã QR

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:11 22/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Thứ Ba, 13:40 22/02/2022

Robots and Manufacturing Automation

Thứ Ba, 13:36 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 2

Thứ Ba, 13:28 22/02/2022

Giáo trình triết học Mác – Lênin

Thứ Ba, 13:22 22/02/2022

Modeling Analysis, and Control of Dynamic Systems

Thứ Ba, 13:08 22/02/2022