Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Nội dung cuốn “Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện” được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, cố gắng cập nhật những kiến thức mới liên quan đến môn học và gắn lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống. Trong mỗi chương, nhìn chung đều có các ví dụ, câu hỏi ôn tập và bài tập để sinh viên có thể tiếp thu bài giảng tốt hơn.

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Nội dung cuốn “Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện” được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, cố gắng cập nhật những kiến thức mới liên quan đến môn học và gắn lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống. Trong mỗi chương, nhìn chung đều có các ví dụ, câu hỏi ôn tập và bài tập để sinh viên có thể tiếp thu bài giảng tốt hơn.

Nội dung của giáo trình gồm 2 phần:

+ Phần 1: Vật liệu điện: trình bày vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ.

+ Phần 2: An toàn điện: trình bày những vấn đề chung, các khái niệm cơ bản về an toàn điện, xử lý và cấp cứu người bị điện giật, phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản, phân tích an toàn trong mạng điện ba pha. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện: nối đất bảo vệ, An toàn bằng sử dụng thiết bị chống dòng điện rò, các biện pháp kỹ thuật an toàn khác.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên). Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện. Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điệnGiáo trình Trang bị điệnKỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Giáo trình Trang bị điện

Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp

Mã QR

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:30 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Thứ Hai, 11:19 21/02/2022

Employee Training & Development

Thứ Hai, 10:44 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1

Thứ Hai, 10:38 21/02/2022

E-Government, Information, Technology, and Transformation

Thứ Hai, 10:19 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 3 Sách bài tập

Thứ Hai, 10:09 21/02/2022