Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Nội dung cuốn “Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện” được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, cố gắng cập nhật những kiến thức mới liên quan đến môn học và gắn lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống. Trong mỗi chương, nhìn chung đều có các ví dụ, câu hỏi ôn tập và bài tập để sinh viên có thể tiếp thu bài giảng tốt hơn.

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Nội dung cuốn “Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện” được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, cố gắng cập nhật những kiến thức mới liên quan đến môn học và gắn lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống. Trong mỗi chương, nhìn chung đều có các ví dụ, câu hỏi ôn tập và bài tập để sinh viên có thể tiếp thu bài giảng tốt hơn.

Nội dung của giáo trình gồm 2 phần:

+ Phần 1: Vật liệu điện: trình bày vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ.

+ Phần 2: An toàn điện: trình bày những vấn đề chung, các khái niệm cơ bản về an toàn điện, xử lý và cấp cứu người bị điện giật, phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản, phân tích an toàn trong mạng điện ba pha. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện: nối đất bảo vệ, An toàn bằng sử dụng thiết bị chống dòng điện rò, các biện pháp kỹ thuật an toàn khác.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên). Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện. Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điệnGiáo trình Trang bị điệnKỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Giáo trình Trang bị điện

Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp

Mã QR

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:30 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Thứ Hai, 11:19 21/02/2022

Employee Training & Development

Thứ Hai, 10:44 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1

Thứ Hai, 10:38 21/02/2022

E-Government, Information, Technology, and Transformation

Thứ Hai, 10:19 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 3 Sách bài tập

Thứ Hai, 10:09 21/02/2022

Video giới thiệu