Giáo trình tài chính quốc tế

Giáo trình tài chính quốc tế do Bộ môn Tài chính ngân hàng, Khoa kế toán – Kiểm toán Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn .

Giáo trình tài chính quốc tế

Nguyễn Thị Nguyệt Dung ( Ch.b)

Thống kê

2018

Tóm tắt

Tài chính quốc tế là một lĩnh vực rộng lớn, không chỉ liên quan đến hoạt động của chính phủ, các công ty xuyên quốc gia, mà còn liên quan rất nhiều chủ thể khác trong nền kinh tế, đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Do vậy sự am hiểu về lĩnh vực này không chỉ là lợi thế của các nhà quản lý, các nhà kinh doanh mà còn là yêu cầu của công việc trong xu thế hội nhập.

Đáp ứng về nhu cầu nghiên cứu về lĩnh vực tài chính quốc tế của các nhà quản lý, các nhà kinh doanh và sinh viên khối ngành kinh tế, Bộ môn tài chính ngân hàng, Khoa kế toán – Kiểm toán Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn cuốn “Giáo trình tài chính quốc tế”.

Giáo trình gồm 6 chương, cung cấp khối lượng kiến thức cơ bản về tài chính quốc tế:

+ Chương 1: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế.

+ Chương 2: Thị trường ngoại hối.

+ Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế.

+ Chương 4: Đầu tư quốc tế.

+ Chương 5: Tài trợ quốc tế.

+ Chương 6: Các định chế tài chính quốc tế

Trích dẫn

Nguyễn Thị Nguyệt Dung ( Ch.b). Giáo trình tài chính quốc tế, Thống kê ,2018.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tài chính quốc tếGiáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhGiáo trình quản trị tác nghiệp

Giáo trình tài chính quốc tế

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhGiáo trình quản trị tác nghiệp

Mã QR

Giáo trình tài chính quốc tế

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:14 22/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Thứ Ba, 09:38 22/02/2022

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí

Thứ Ba, 09:31 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1

Thứ Ba, 09:18 22/02/2022

Thế kỷ âm nhạc Việt Nam: Một thời hòa bình

Thứ Ba, 09:17 22/02/2022

Cơ sở hóa học dị vòng

Thứ Ba, 09:08 22/02/2022