Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1 được dung chung với Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1, với 18 bài học và phần phụ lục của cuốn sách giới thiệu về kỳ thi HSK cấp độ 5. Sau khi hoàn thành cuốn giáo trình này, học viên có thể nâng cao khả năng và trình độ tiếng Trung một cách toàn diện và vượt qua thành công kỳ thi HSK cấp độ 5.

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1

Khương Lệ Bình (Ch.b)

Tổng hợp TP HCM

2021

Tóm tắt

Bộ Giáo trình Chuẩn HSK được biên soạn bởi Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Bộ giáo trình lấy các câu hỏi thực tế của HSK làm tài liệu cơ bản, với các chủ đề quen thuộc và gần gũi, thiết kế khóa học khoa học và chặt chẽ, bám sát với nội dung, hình thức và cấp độ của bài thi HSK.

Bộ Giáo trình chuẩn HSK được chia thành 6 cấp độ tương ứng với đề thi HSK, mỗi cấp độ 1 tập cho cấp độ 1-3 và 2 tập mỗi cấp độ 4-6. Mỗi tập chia thành 3 cuốn: sách bài học, sách bài tập và sách giáo viên

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1 được dung chung với Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1, với 18 bài học và phần phụ lục của cuốn sách giới thiệu về kỳ thi HSK cấp độ 5. Toàn bộ cuốn sách được kèm theo một số lượng lớn hình ảnh thực tế phù hợp và mã QR để giúp người học tiếp cận file MP3 nhanh hơn. Sau khi hoàn thành cuốn giáo trình này, học viên có thể nâng cao khả năng và trình độ tiếng Trung một cách toàn diện và vượt qua thành công kỳ thi HSK cấp độ 5.

Trích dẫn

Khương Lệ Bình,Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1,Tổng hợp TP HCM, 2021.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1

Mã QR

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:18 22/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thế kỷ âm nhạc Việt Nam: Một thời hòa bình

Thứ Ba, 09:17 22/02/2022

Cơ sở hóa học dị vòng

Thứ Ba, 09:08 22/02/2022

Cơ sở hóa học Polyme Tập 1

Thứ Ba, 08:59 22/02/2022

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ Ba, 08:58 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1

Thứ Ba, 08:53 22/02/2022