Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp (Đỗ Thị Hoài Phi)

Văn hóa doanh nghiệp trở thành giá trị cốt lõi để xác định thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu hàng hóa

Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp

Đỗ Thị Phi Hoài ( Ch.b)

Tài chính

2017

Tóm tắt

Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp được biên soạn thành 5 chương với những nội cung chính như sau:

+ Chương 1. Trình bày những kiến thức về văn hóa doanh nghiệp: Khái niệm, các yếu tố cấu thành, những nét đặc trưng của văn hóa; các mức độ văn hóa doanh nghiệp, tác động của văn hóa doanh nghiệp và sự hình thành văn hóa doanh nghiệp.

+ Chương 2. Trình bày các dạng văn hóa doanh nghiệp: Các biểu hiện, cách phân loại văn hóa doanh nghiệp và nhận dạng văn hóa doanh nghiệp.

+ Chương 3. Trình bày tổng quan về đạo đức kinh doanh: Khái niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp; các biểu hiện của đạo đức kinh doanh và xây dựng đạo đức kinh doanh.

+ Chương 4. Trình bày những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nhân: Khái niệm, vai trò của doanh nhân và một số quan điểmtrong cách nhìn nhận của xã hội đối với doanh nhân; những lý luậncơ bản về văn hóa doanh nhân và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân.

+ Chương 5. Việc nghiên cứu Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và đạo đức kinh doanh để được vận dụng trong các hoạt động kinh doanh. Đó là, văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, trong xây dựng và phát triển thương hiệu, trong hoạt động marketing trong đàm phán và thương lượng, trong định hướng tới khách hàng.

.Trích dẫn

Đỗ Thị Phi Hoài ( Ch.b). Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp. Tài chính, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Văn hóa doanh nghiệpGiáo trình tài chính tiền tệGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp (Đỗ Thị Hoài Phi)Giáo trình tài chính tiền tệGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Mã QR

Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:07 25/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình thuế (Nguyễn Thị Liên)

Thứ Sáu, 13:51 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển thượng – Phiên bản mới

Thứ Sáu, 13:42 25/02/2022

Giáo trình Thuế (Đặng Văn Dân)

Thứ Sáu, 13:40 25/02/2022

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

Thứ Sáu, 13:39 25/02/2022

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Thứ Sáu, 13:22 25/02/2022