Giáo trình kiểm toán tài chính

Kiểm toán là một lĩnh vực hoạt động thẩm định thông tin phục vụ đắc lực cho nhà quản lý và điều hành đối với nền kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, các tổ chức.

Giáo trình kiểm toán tài chính

Nguyễn Quang Quynh

ĐHKTQD

2014

Tóm tắt

Cuốn sách gồm nội dung:

- Phần thứ nhất: Tổng quan về kiểm toán tài chính

+ Chương 1: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán

+ Chương 2: Mục tiêu kiểm toán tài chính

+ Chương 3: Bằng chứng kiểm toán

+ Chương 4: Đánh giá kiểm soát nội bộ

+ Chương 5: Xây dựng kế hoạch kiểm toán

+ Chương 6: Thực hiện kế hoạch kiểm toán

+ Chương 7: Kết thúc kiểm toán

+ Chương 8: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên

- Phần thứ 2: Kiểm toán trên các chu trình và khoản mục chủ yếu

+ Chương 9: Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền

+ Chương 10: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

+ Chương 11: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho

+ Chương 12: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên

+ Chương 13: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn

+ Chương 14: Kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn lại vốn

+ Chương 15: Kiểm toán tiền

+ Chương 16: Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Chương 17: Kiểm toán báo cáo quyết toán vồn đầu tư hoàn thành

+ Chương 18: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Trích dẫn

Nguyễn Quang Quynh. Giáo trình kiểm toán tài chính. Phần 1&2. ĐHKTQD, 2014

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kiểm toán tài chínhAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Performance management (PM): Practice & Revision kit
Giáo trình kiểm toán tài chínhAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Performance management (PM): Practice & Revision kit

Mã QR

Giáo trình kiểm toán tài chính

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:54 19/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2

Thứ Ba, 09:37 19/07/2022

Dự báo trong kinh doanh

Thứ Ba, 09:28 19/07/2022

Bước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạo

Thứ Ba, 09:15 19/07/2022

Beginning Spring

Thứ Hai, 16:21 18/07/2022

Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications

Thứ Hai, 16:05 18/07/2022

Video giới thiệu