Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications

The book Beginning iOS Programming: Building and Deploying iOS Applications starts at the beginning including an introduction to Objective C and gives you the skills you need to get your apps up and running. Author Nick Harris has extensive experience developing for iOS and provides a solid background for teaching the building blocks of app development.

Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications

Nick Harris

John Wiley & Sons

2014

Abstract

The book Beginning iOS Programming: Building and Deploying iOS Applications starts at the beginning including an introduction to Objective C and gives you the skills you need to get your apps up and running. Author Nick Harris has extensive experience developing for iOS and provides a solid background for teaching the building blocks of app development.

The content of the book includes 12 chapter:

+ Chapter 1: Building a real world iOS app

+ Chapter 2: Introduction to objective C

+ Chapter 3: Starting a new app

+ Chapter 4: Creating a user input form

+ Chapter 5: Using table views

+ Chapter 6: Integrating the camera andphoto library in iOS apps

+ Chapter 7: Integrating social media

+ Chapter 8: Using web views

+ Chapter 9: Exploring maps and local search

+ Chapter 10: Getting started with web services

+ Chapter 11: Creating a universal app

+ Chapter 12: Deploying your iOS app

Citation

Nick Harris. Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications. John Wiley & Sons, 2014.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applicationsOperating System Concepts, 10th EditionFuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications

Operating System Concepts, 10th Edition

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

QR code

Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications

Content

  • Thứ Hai, 16:05 18/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Auditing and assurance services

Thứ Hai, 14:21 18/07/2022

Applying Autocad 2002: Advanced

Thứ Hai, 14:12 18/07/2022

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Thứ Hai, 14:01 18/07/2022

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Thứ Hai, 13:41 18/07/2022

Accountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Thứ Hai, 13:25 18/07/2022