Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Hơn nữa, giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nhiệp theo nhiều cấp độ khác nhau

Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2

Trương Thanh Hằng

Thống kê

2020

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của cuốn sách như sau:

+ Chương 1: Tổng quan chung về kế toán tài chính

+ Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu

+ Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

+ Chương 4: Kế toán tài sản cố định

+ Chương 5: Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

+ Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

+ Chương 7: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả

+ Chương 8: Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Trích dẫn

Trương Thanh Hằng. Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2. Thống kê, 2020

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2Horngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018
Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2Horngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Mã QR

Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:37 19/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Dự báo trong kinh doanh

Thứ Ba, 09:28 19/07/2022

Bước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạo

Thứ Ba, 09:15 19/07/2022

Beginning Spring

Thứ Hai, 16:21 18/07/2022

Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications

Thứ Hai, 16:05 18/07/2022

Auditing and assurance services

Thứ Hai, 14:21 18/07/2022