Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Hơn nữa, giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nhiệp theo nhiều cấp độ khác nhau

Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2

Trương Thanh Hằng

Thống kê

2020

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của cuốn sách như sau:

+ Chương 1: Tổng quan chung về kế toán tài chính

+ Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu

+ Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

+ Chương 4: Kế toán tài sản cố định

+ Chương 5: Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

+ Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

+ Chương 7: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả

+ Chương 8: Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Trích dẫn

Trương Thanh Hằng. Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2. Thống kê, 2020

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2Horngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018
Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2Horngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018

Mã QR

Giáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:37 19/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Dự báo trong kinh doanh

Thứ Ba, 09:28 19/07/2022

Bước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạo

Thứ Ba, 09:15 19/07/2022

Beginning Spring

Thứ Hai, 16:21 18/07/2022

Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications

Thứ Hai, 16:05 18/07/2022

Auditing and assurance services

Thứ Hai, 14:21 18/07/2022

Video giới thiệu