Giáo trình Marketing căn bản

Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoặt động của doanh nghiệp và thị trường. đảm bảo giúp cho các doanh nghiệp hướng đến các thị trường tiềm năng. nói cách khác, marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp. sử dụng marketing trong công tác kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện đc các phương châm kế hoạch phải xuất phát từ thị trường.

Giáo trình Marketing căn bản

Cao Thị Thanh

Thống kê

2019

Tóm tắt

Cuốn giáo trình Marketing này được biên soạn với những nội dung chính như sau:

+ Chương 1: Tổng quan về Marketting

+ Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketting

+ Chương 3: Môi trường Marketting

+ Chương : Hành vi của khách hàng

+ Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

+ Chương 6: Chính sách sản phẩm

+ Chương 7: Chính sách giá cả

+ Chương 8: Chính sách phân phối

+ Chương 9: Chính sách xúc tiến bán hàng

Trích dẫn

Cao Thị Thanh. Giáo trình Marketing căn bản. Thống kê, 2019

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Marketing căn bảnGiáo trình thuế và kế toán thuếGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương UCP 600; Incoterms 2010; ISBP 681; URC 522
Giáo trình Marketing căn bản (Cao Thị Thanh)Giáo trình thuế và kế toán thuếGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương UCP 600; Incoterms 2010; ISBP 681; URC 522

Mã QR

Giáo trình Marketing căn bản

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:14 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Marketing căn bản

Thứ Tư, 13:00 20/07/2022

The learn startup = khởi nghiệp tinh gọn

Thứ Tư, 11:43 20/07/2022

Quantitative analysis for management

Thứ Tư, 11:38 20/07/2022

Cornerstones of Cost Management

Thứ Tư, 10:27 20/07/2022

Marketing essentials

Thứ Tư, 10:14 20/07/2022

Video giới thiệu