Giáo trình Marketing căn bản

Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoặt động của doanh nghiệp và thị trường. đảm bảo giúp cho các doanh nghiệp hướng đến các thị trường tiềm năng. nói cách khác, marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp. sử dụng marketing trong công tác kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện đc các phương châm kế hoạch phải xuất phát từ thị trường.

Giáo trình Marketing căn bản

Cao Thị Thanh

Thống kê

2019

Tóm tắt

Cuốn giáo trình Marketing này được biên soạn với những nội dung chính như sau:

+ Chương 1: Tổng quan về Marketting

+ Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketting

+ Chương 3: Môi trường Marketting

+ Chương : Hành vi của khách hàng

+ Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

+ Chương 6: Chính sách sản phẩm

+ Chương 7: Chính sách giá cả

+ Chương 8: Chính sách phân phối

+ Chương 9: Chính sách xúc tiến bán hàng

Trích dẫn

Cao Thị Thanh. Giáo trình Marketing căn bản. Thống kê, 2019

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Marketing căn bảnGiáo trình thuế và kế toán thuếGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương UCP 600; Incoterms 2010; ISBP 681; URC 522
Giáo trình Marketing căn bản (Cao Thị Thanh)Giáo trình thuế và kế toán thuếGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương UCP 600; Incoterms 2010; ISBP 681; URC 522

Mã QR

Giáo trình Marketing căn bản

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:14 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình Marketing căn bản

Thứ Tư, 13:00 20/07/2022

The learn startup = khởi nghiệp tinh gọn

Thứ Tư, 11:43 20/07/2022

Quantitative analysis for management

Thứ Tư, 11:38 20/07/2022

Cornerstones of Cost Management

Thứ Tư, 10:27 20/07/2022

Marketing essentials

Thứ Tư, 10:14 20/07/2022