Giáo trình quản trị tác nghiệp

Triết lý cơ bản của giáo trình này là dựa vào tiền đề một doanh nghiệp được coi như một hệ thống bao gồm nhiều phân hệ có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau: sản xuất/tác nghiệp, marketing, nguồn nhân lực, tài chính, thông tin…luôn vận động trong một môi trường thay đổi.

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Trương Đức Lực

Đại học Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn với những nội dung chính như sau:

+ Chương I: Giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp.
+ Chương II: Dự báo cầu sản phẩm.
+ Chương III: Thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất.
+ Chương IV: Hoạch định công suất.
+ Chương V: Định vị doanh nghiệp.
+ Chương VI: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp.
+ Chương VII: Hoạch định tổng hợp.
+ Chương VIII: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).
+ Chương IX: Quản trị dự án sản xuất.
+ Chương X: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp.
+ Chương XI: Quản trị hàng dự trữ.
+ Chương XII: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.
+ Chương XIII: JIT và hệ thống sản xuất tinh gọn.

Trích dẫn

Trương Đức Lực. Giáo trình quản trị tác nghiệp. Đại học Kinh tế quốc dân, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị tác nghiệpLập chiến lược kinh doanh tối giản = Strategy plain and simpleLãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp
Giáo trình quản trị tác nghiệpLập chiến lược kinh doanh tối giản = Strategy plain and simpleLãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp

Mã QR

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:26 20/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Quản trị Marketing (Dành cho sinh viên đại học - cao học - MBA - CEO - CMO)

Thứ Tư, 14:12 20/07/2022

Máy tính hoạt động như thế nào

Thứ Tư, 14:11 20/07/2022

Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp

Thứ Tư, 14:00 20/07/2022

Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ Tư, 13:54 20/07/2022

Giáo trình kế toán quản trị. Phần 2

Thứ Tư, 13:38 20/07/2022