Study guide Fundamentals of intermediate accounting

Intermediate Accounting by Donald Kieso, Jerry Weygandt, and Terry Warfield has always been, and continues to be, the gold standard. Through significant updates, the 18th Edition presents a refreshed, accessible, and modern approach with new perspectives that help connect students to the what, the why, and the how of accounting information

Study guide Fundamentals of intermediate accounting

Douglas W.Kieso

Wiley

2003

Abstract

Intermediate Accounting by Donald Kieso, Jerry Weygandt, and Terry Warfield has always been, and continues to be, the gold standard. Through significant updates, the 18th Edition presents a refreshed, accessible, and modern approach with new perspectives that help connect students to the what, the why, and the how of accounting information.

In the intermediate accounting course, it can be difficult for students to understand the technical details and retain and recall core course topics. To move beyond basic understanding, students work through new integrated practice right at the point of learning and high-quality assessment at varying levels, helping them to learn concepts more efficiently and create connections between topics and real-world application.

Throughout the course, students also work through various hands-on activities including Critical Thinking Cases, Excel Templates, and Analytics in Action problems, all within the chapter context. These applications help students develop an accounting decision-making mindset and improve the professional judgement and communication skills needed to be successful in the profession.

Citation

Douglas W.Kieso. Study guide Fundamentals of intermediate accounting, Wiley, 2003

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Study guide Fundamentals of intermediate accountingGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 1Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2
Study guide Fundamentals of intermediate accountingGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 1Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

QR code

Study guide Fundamentals of intermediate accounting

Content

  • Thứ Năm, 15:04 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Thơ : Ba phần tư trái đất; Nhịp sóng; Gọi nhau qua vách núi; Bóng ai gió tạt.

Thứ Năm, 14:51 21/07/2022

ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5

Thứ Năm, 14:27 21/07/2022

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

Thứ Năm, 14:19 21/07/2022

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thứ Năm, 14:02 21/07/2022

The Heinemann TOEFL Preparation Course

Thứ Năm, 13:51 21/07/2022

Video giới thiệu