Study guide Fundamentals of intermediate accounting

Intermediate Accounting by Donald Kieso, Jerry Weygandt, and Terry Warfield has always been, and continues to be, the gold standard. Through significant updates, the 18th Edition presents a refreshed, accessible, and modern approach with new perspectives that help connect students to the what, the why, and the how of accounting information

Study guide Fundamentals of intermediate accounting

Douglas W.Kieso

Wiley

2003

Abstract

Intermediate Accounting by Donald Kieso, Jerry Weygandt, and Terry Warfield has always been, and continues to be, the gold standard. Through significant updates, the 18th Edition presents a refreshed, accessible, and modern approach with new perspectives that help connect students to the what, the why, and the how of accounting information.

In the intermediate accounting course, it can be difficult for students to understand the technical details and retain and recall core course topics. To move beyond basic understanding, students work through new integrated practice right at the point of learning and high-quality assessment at varying levels, helping them to learn concepts more efficiently and create connections between topics and real-world application.

Throughout the course, students also work through various hands-on activities including Critical Thinking Cases, Excel Templates, and Analytics in Action problems, all within the chapter context. These applications help students develop an accounting decision-making mindset and improve the professional judgement and communication skills needed to be successful in the profession.

Citation

Douglas W.Kieso. Study guide Fundamentals of intermediate accounting, Wiley, 2003

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Study guide Fundamentals of intermediate accountingGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 1Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2
Study guide Fundamentals of intermediate accountingGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 1Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

QR code

Study guide Fundamentals of intermediate accounting

Content

  • Thứ Năm, 15:04 21/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thơ : Ba phần tư trái đất; Nhịp sóng; Gọi nhau qua vách núi; Bóng ai gió tạt.

Thứ Năm, 14:51 21/07/2022

ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5

Thứ Năm, 14:27 21/07/2022

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

Thứ Năm, 14:19 21/07/2022

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thứ Năm, 14:02 21/07/2022

The Heinemann TOEFL Preparation Course

Thứ Năm, 13:51 21/07/2022