Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Cuốn sách gồm 5 phần: Phần I- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; Phần II - Tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu hàng hóa; Phần III - Ủy thác, nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và đại lý mua, bán hàng hóa với nước ngoài; Phần IV - Gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài; Phần V - Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Đặng Thanh Phương

Công thương

2018

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 5 phần:

- Phần I: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

- Phần II: Tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu hàng hóa

- Phần III: Ủy thác, nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và đại lý mua, bán hàng hóa với nước ngoài

- Phần IV: Gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài

- Phần V: Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Trích dẫn

Đặng Thanh Phương, Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Công thương, 2018.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoàiHoạt động xúc tiến thương mại - những điều cần biếtHỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Hoạt động xúc tiến thương mại - những điều cần biết

Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Mã QR

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:02 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

The Heinemann TOEFL Preparation Course

Thứ Năm, 13:51 21/07/2022

Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Thứ Năm, 13:39 21/07/2022

Study guide for use with fundamental managerial accounting concept

Thứ Năm, 13:34 21/07/2022

Working Papers for use with fundamental managerial accounting concepts

Thứ Năm, 13:19 21/07/2022

The macro economy today

Thứ Năm, 13:07 21/07/2022