Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Cuốn sách Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ do khoa Luật trường Đại học New York biên soạn dưới sự chủ biên của Alan B.Morrison,là một công trình công phu và toàn diện, bao quát mọi lĩnh vực cơ bản trong hệ thống luật pháp Mỹ.

Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Alan B.Morrison

CTQG

2007

Tóm tắt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, các quốc gia ngày càng bị lôi cuốn vào xu thế hội nhập trong một sân chơi chung chịu sự tác động và tuân theo hệ thống quy tắc chung để phát triển. Với vai trò là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có tiếng nói có trọng lượng trong các thể chế kinh tế - tài chính quan trọng nhất của tiến trình toàn cầu hóa. Luật pháp Mỹ không chỉ chi phối các công ty Mỹ làm ăn tại nước ngoài, mà cả các công ty nước ngoài làm ăn tại Mỹ, cũng như những người Mỹ đang tiến hành hoạt động kinh doanh ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy việc tìm hiểu những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam hiện nay là rất cần thiết.

Cuốn sách Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ do khoa Luật trường Đại học New York biên soạn dưới sự chủ biên của Alan B.Morrison,là một công trình công phu và toàn diện, bao quát mọi lĩnh vực cơ bản trong hệ thống luật pháp Mỹ. Mỗi chương của cuốn sách rình bày khái quát một lĩnh vực, do các học giả hàng đầu trong lĩnh vực đó đảm nhiệm để đưa ra lời giải thích rõ ràng và chính xác về một chủ đề mà họ nắm vững.

Trích dẫn

Alan B.Morrison, Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ, CTQG, 2007.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Những vấn đề cơ bản của luật pháp MỹNhững điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngHỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Mã QR

Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:39 21/07/2022