Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Cuốn sách giúp cho người tiêu dùng hiểu sâu sắc hơn về chất lượng sản phẩm, hàng hóa từ đó có thể nhận biết được những sản phẩm, hàng hóa từ đó có thể nhận biết được những sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, không bảo đảm an toàn.

Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Vũ Thị Lộc

Công thương

2018

Tóm tắt

Hiện nay, chất lượng sản phẩm, hàng hóa không những là thước đo quan trọng khẳng định sự tồn tại của doanh nghiệp mà còn là chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, thương mại và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007(có hiệu lực từ 01/08/2008).

Để giúp cho người tiêu dùng hiểu sâu sắc hơn về chất lượng sản phẩm, hàng hóa từ đó có thể nhận biết được những sản phẩm, hàng hóa từ đó có thể nhận biết được những sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, không bảo đảm an toàn. Nhà xuất bản Công Thương đã biên soạn cuốn sách: Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam.

Trích dẫn

Vũ Thị Lộc, Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Công thương, 2018.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóaHỏi – đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Luật Thuế
Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóaHỏi đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảLuật Thuế

Mã QR

Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:17 20/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp

Thứ Ba, 14:22 19/07/2022

Quản trị nhân sự đúng = The big book of HR

Thứ Ba, 14:16 19/07/2022

One Decision = Kỹ năng ra quyết định sáng suốt

Thứ Ba, 13:34 19/07/2022

Lập chiến lược kinh doanh tối giản = Strategy plain and simple

Thứ Ba, 13:23 19/07/2022

Tạo động lực tăng hiệu suất = Motivation and Performance A guide to motivating a diverse workforce

Thứ Ba, 13:13 19/07/2022