Cost Accounting: Principles and Application

Cost Accounting provides comprehensive coverage of cost accounting principles and techniques in short learning segments that make it easier for students to learn and understand the material

Cost Accounting: Principles and Application

Horace R. Brock; Linda A. Herrington

McGraw Hill,

1999

Abstract

Cost Accounting provides comprehensive coverage of cost accounting principles and techniques in short learning segments that make it easier for students to learn and understand the material.

In addition to a clear, concise writing style, carefully planned organization, and numerous illustrations, this new edition now offers an even more attractive design that enhances learning while maintaining student interest.

A spreadsheet applications disk can be packaged with the text..

Citation

Horace R. Brock; Linda A. Herrington. Cost Accounting: Principles and Application. McGraw Hill, 1999

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Related document

Cost Accounting: Principles and ApplicationAccounting : Text and casesAnalysis for Financial Management
Cost Accounting: Principles and ApplicationAccounting: Text and casesAnalysis for Financial Management

QR code

Cost Accounting: Principles and Application

Content

  • Thứ Năm, 10:35 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Corporate governance

Thứ Năm, 10:21 21/07/2022

Hoàn thiện vốn từ vựng trình độ B & C

Thứ Năm, 10:15 21/07/2022

College accounting

Thứ Năm, 10:14 21/07/2022

College accounting : Chapters 1-24

Thứ Năm, 09:19 21/07/2022

Brakrupfcy and Insolvency Taxation

Thứ Năm, 09:07 21/07/2022