Brakrupfcy and Insolvency Taxation

The thousands of mergers, acquisitions, and start-ups that have characterized the past years of business have created an increasing number of corporations in financial trouble: specifically, a shortage of venture capital or quick cash

Brakrupfcy and Insolvency Taxation

Newton, Grant W

John Wiley &Sons,Inc

2012

Abstract

The thousands of mergers, acquisitions, and start-ups that have characterized the past years of business have created an increasing number of corporations in financial trouble: specifically, a shortage of venture capital or quick cash. Consequently, bankruptcy protection is now viewed as a strategic move to protect corporations from their creditors and allow them to reorganize. Fully revised and updated with new case studies and the latest coverage of regulations, Bankruptcy and Insolvency Taxation, Fourth Edition provides the answers to the questions financial managers will have on the tax aspects of bankruptcy strategy.

+ Chapter One: Nature of Bankruptcy and Insolvency Proceedings 1

+ Chapter Two: Discharge of Indebtedness 27

+ Chapter Three: Partnerships and S Corporations: Tax Impact of Workouts and Bankruptcies 143

+ Chapter Four: Taxation of Bankruptcy Estates and Debtors 173

+ Chapter Five: Corporate Reorganizations 231

+ Chapter Six: Use of Net Operating Losses 311

+ Chapter Seven: Other Corporate Issues 425

+ Chapter Eight: State and Local Taxes 471

+ Chapter Nine: Tax Consequences to Creditors of Loss from Debt Forgiveness 487

+ Chapter Ten: Tax Procedures and Litigation 519

+ Chapter Eleven: Tax Priorities and Discharge 581

+ Chapter Twelve: Tax Preferences and Liens 669

Citation

Newton, Grant W. Brakrupfcy and Insolvency Taxation. John Wiley &Sons,Inc, 2012

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Brakrupfcy and Insolvency TaxationGiáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình kế toán quản trị. Phần 2
Brakrupfcy and Insolvency TaxationGiáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình kế toán quản trị. Phần 2

QR code

Brakrupfcy and Insolvency Taxation

Content

  • Thứ Năm, 09:07 21/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập tự kiểm tra trình độ tiếng Anh Dành cho học sinh phổ thông, sinh viên và người tự học tiếng Anh

Thứ Năm, 08:47 21/07/2022

Analysis for Financial Management

Thứ Năm, 08:42 21/07/2022

Accounting : Text and cases

Thứ Năm, 08:32 21/07/2022

Accounting for derivatives and hedging

Thứ Năm, 08:12 21/07/2022

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần II: Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính

Thứ Tư, 15:44 20/07/2022