Hoàn thiện vốn từ vựng trình độ B & C

Cuốn sách trình bày và giải thích khoảng 1200 từ và ngữ trong những ngữ cảnh khác nhau và thường gặp nhất. Với vốn từ này bạn có thể bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc của mình về hầu hết những vấn đề cơ bản hằng ngày một cách rõ ràng và tự tin, đọc và nghe hiểu rõ ràng. Thực tế nhất là nó giúp bạn trong các kỳ thi B và C và phỏng vấn xin việc làm.

Hoàn thiện vốn từ vựng trình độ B & C

Đặng Ngọc Dũng Tiến

Trẻ

2000

Tóm tắt

Tiếng Anh là một nhu cầu thiết yếu vì vậy càng ngày càng có nhiều người học Tiếng Anh. Song đa số lại không biêt áp dụng những gì đã học vào thực tế. Họ không viết hay nói ra được những ý nghĩa và cảm xúc của mình bằng Tiếng Anh hoặc không thể nghe hay đọc hiểu các văn bản viết bằng Tiếng Anh.

Cuốn sách trình bày và giải thích khoảng 1200 từ và ngữ trong những ngữ cảnh khác nhau và thường gặp nhất. Với vốn từ này bạn có thể bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc của mình về hầu hết những vấn đề cơ bản hằng ngày một cách rõ ràng và tự tin, đọc và nghe hiểu rõ ràng. Thực tế nhất là nó giúp bạn trong các kỳ thi B và C và phỏng vấn xin việc làm.

Trích dẫn

Đặng Ngọc Dũng Tiến.Hoàn thiện vốn từ vựng trình độ B & C. Trẻ, 2000.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Tài liệu liên quan

Hoàn thiện vốn từ vựng trình độ B & C Bài tập giới từ tiếng Anh400 từ thiết yếu cho kỳ thi TOEFL
Hoàn thiện vốn từ vựng trình độ B & C Bài tập giới từ tiếng Anh400 từ thiết yếu cho kỳ thi TOEFL

Mã QR

Hoàn thiện vốn từ vựng trình độ B & C

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:15 21/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

College accounting

Thứ Năm, 10:14 21/07/2022

College accounting : Chapters 1-24

Thứ Năm, 09:19 21/07/2022

Brakrupfcy and Insolvency Taxation

Thứ Năm, 09:07 21/07/2022

Bài tập tự kiểm tra trình độ tiếng Anh Dành cho học sinh phổ thông, sinh viên và người tự học tiếng Anh

Thứ Năm, 08:47 21/07/2022

Analysis for Financial Management

Thứ Năm, 08:42 21/07/2022