College accounting : Chapters 1-24

With the addition of McGraw-Hill’s Connect Accounting, the new edition includes more technology support than ever before.

College accounting : Chapters 1-24

Price, John Ellis

McGraw -Hill

2011

Abstract

Overview: Price/Haddock/Farina has been a long-time market leader because of its readability and relevance.

The book includes many real-world examples, high-interest problems and activities, in-text help and practice, and classroom-tested dynamic pedagogy.

With the addition of McGraw-Hill’s Connect Accounting, the new edition includes more technology support than ever before.

Citation

Price, John Ellis. College accounting : Chapters 1-24. McGraw -Hill, 2011

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

College accounting: Chapters 1-24Bước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình kiểm toán tài chính
College accounting : Chapters 1-24Bước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình kiểm toán tài chính

QR code

College accounting : Chapters 1-24

Content

  • Thứ Năm, 09:19 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Brakrupfcy and Insolvency Taxation

Thứ Năm, 09:07 21/07/2022

Bài tập tự kiểm tra trình độ tiếng Anh Dành cho học sinh phổ thông, sinh viên và người tự học tiếng Anh

Thứ Năm, 08:47 21/07/2022

Analysis for Financial Management

Thứ Năm, 08:42 21/07/2022

Accounting : Text and cases

Thứ Năm, 08:32 21/07/2022

Accounting for derivatives and hedging

Thứ Năm, 08:12 21/07/2022