The Heinemann TOEFL Preparation Course

Sách hướng dẫn cho kỳ thi TOEFL đã được sửa đổi. Nội dung của nó bao gồm một bài kiểm tra chẩn đoán hoàn chỉnh, hai bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh và 68 điểm kiểm tra với các bài tập thực hành cho mỗi kỹ năng TOEFL. Các băng cassette đi kèm cũng có sẵn, và các bản ghi băng được bao gồm trong cuốn sách.

The Heinemann TOEFL Preparation Course

M.Kathleen Mahnke

Tp.Hồ Chí Minh

1997

Tóm tắt

Sách hướng dẫn cho kỳ thi TOEFL đã được sửa đổi. Nội dung của nó bao gồm một bài kiểm tra chẩn đoán hoàn chỉnh, hai bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh và 68 điểm kiểm tra với các bài tập thực hành cho mỗi kỹ năng TOEFL. Các băng cassette đi kèm cũng có sẵn, và các bản ghi băng được bao gồm trong cuốn sách.

Nội dung cuốn sách:

Phần giới thiệu, Bài thi thử, Phần 1: Nghe hiểu, Đối thoại ngắn, Đàm thoại dài hơn và bài nói ngắn.

Phần hai: Cấu trúc và lỗi trong văn viết.

Trích dẫn

M.Kathleen Mahnke.The Heinemann TOEFL Preparation Course. Tp.Hồ Chí Minh, 1997.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Tài liệu liên quan

The Heinemann TOEFL Preparation Course 50 Bài kiểm tra Tiếng Anh tuyển chọn = 50 Selected TestThe new cambridge english course: student book and practice book 1
The Heinemann TOEFL Preparation Course50 Bài kiểm tra Tiếng Anh tuyển chọn = 50 Selected TestThe new cambridge english course: student book and practice book 1

Mã QR

The Heinemann TOEFL Preparation Course

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:51 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Thứ Năm, 13:39 21/07/2022

Study guide for use with fundamental managerial accounting concept

Thứ Năm, 13:34 21/07/2022

Working Papers for use with fundamental managerial accounting concepts

Thứ Năm, 13:19 21/07/2022

The macro economy today

Thứ Năm, 13:07 21/07/2022

Student problem set for use with the economy to day the macro economy today

Thứ Năm, 10:46 21/07/2022