ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5

The book ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5 Learn about computer programming and reference information about ASP.NET 2.0 and ASP.NET 3.5 with the Ajax Technology Development Web site.

ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5

Dr. Shahram Khosravi

Wiley publishing, Inc.

2007

Abstract

The book ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5 Learn about computer programming and reference information about ASP.NET 2.0 and ASP.NET 3.5 with the Ajax Technology Development Web site.

The content of the book includes 24 chapters:

Chapter 1; 2: AJAX Technologies; JavaScript Base Type Extensions.

Chapter 3: Built-In and Custom Exception Types.

Chapter 4: JavaScript Object-Oriented Programming and Type Reflection Extensions.

Chapter 5; 6: Event Programming Extensions; DOM Extensions.

Chapter 7; 8: Component Development Infrastructure; Developing Client Controls.

Chapter 9: Event Bubbling and Button Client Control.

Chapter 10; 11: Type Description Extensions; Data Classes.

Chapter 12: Client-Server Communications.

Chapter 13: Consuming Web Services Via Soap Messages.

Chapter 14: Consuming Web Services Via JSON Messages.

Chapter 15; 16: Proxy Classes; Behaviors.

Chapter 17: Script and Extender Server Controls.

Chapter 18: Web Services Bridges and Transformers.

Chapter 19: UpdatePanel and ScriptManager.

Chapter 20: Using UpdatePanel in User Controls and Custom Controls.

Chapter 21: Page Life Cycle and Asynchronous Partial Page Rendering.

Chapter 22: ASP.NET AJAX Client-Side PageRequestManager.

Chapter 23: Asynchronous Partial Page Rendering: Server Side Processing.

Chapter 24: Asynchronous Partial Page Rendering: Client-Side Processing.

Citation

Dr. Shahram Khosravi. ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5. Wiley publishing, Inc, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5Computer Organizition And ArchitectureCryptography Theory and practice

ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5

Computer Organizition And Architecture

Cryptography Theory and practice

QR code

ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5

Content

  • Thứ Năm, 14:27 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

Thứ Năm, 14:19 21/07/2022

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thứ Năm, 14:02 21/07/2022

The Heinemann TOEFL Preparation Course

Thứ Năm, 13:51 21/07/2022

Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Thứ Năm, 13:39 21/07/2022

Study guide for use with fundamental managerial accounting concept

Thứ Năm, 13:34 21/07/2022

Video giới thiệu