Cryptography Theory and practice

Through three editions, Cryptography: Theory and Practice, has been embraced by instructors and students alike. It offers a comprehensive primer for the subject’s fundamentals while presenting the most current advances in cryptography. The authors offer comprehensive, in-depth treatment of the methods and protocols that are vital to safeguarding the seemingly infinite and increasing amount of information circulating around the world.

Cryptography Theory and practice

Douglas R.Stinson, Maura B. Paterson

CRC Press

2019

Abstract

Key Features of the Fourth Edition:

 • New chapter on the exciting, emerging new area of post-quantum cryptography (Chapter 9).

 • New high-level, nontechnical overview of the goals and tools of cryptography (Chapter 1).

 • New mathematical appendix that summarizes definitions and main results on number theory and algebra (Appendix A).

 • An expanded treatment of stream ciphers, including common design techniques along with coverage of Trivium.

 • Interesting attacks on cryptosystems, including:

  • padding oracle attack
  • correlation attacks and algebraic attacks on stream ciphers
  • attack on the DUAL-EC random bit generator that makes use of a trapdoor.
 • A treatment of the sponge construction for hash functions and its use in the new SHA-3 hash standard.

 • Methods of key distribution in sensor networks.

 • The basics of visual cryptography, allowing a secure method to split a secret visual message into pieces (shares) that can later be combined to reconstruct the secret.

 • The fundamental techniques cryptocurrencies, as used in Bitcoin and blockchain.

 • The basics of the new methods employed in messaging protocols such as Signal, including deniability and Diffie-Hellman key ratcheting.

Citation

Stinson, Douglas Robert, and Maura Paterson. Cryptography: theory and practice. CRC press, 2019.

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Cryptography Theory and practice3D user interfaces: Theory and practice. Second editionLearning virtual reality: Developing immersive experiences and applications for desktop, web and mobile
Cryptography Theory and practice3D user interfaces: Theory and practice. Second editionLearning virtual reality: Developing immersive experiences and applications for desktop, web and mobile

Mã QR

Cryptography Theory and practice

Content

 • Thứ Năm, 15:26 15/12/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

The VR Book Human-centered design for virtual reality

Thứ Năm, 13:23 15/12/2022

中国文学史 = Lịch sử Văn học Trung Quốc

Thứ Tư, 18:37 14/12/2022

Service-oriented computing: Semantics, processes, agents

Thứ Tư, 15:22 14/12/2022

Sử dụng thành thạo cụm động từ tiếng Anh trong giao tiếp

Thứ Tư, 14:40 14/12/2022

Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020

Thứ Tư, 14:30 14/12/2022