Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020

Cuốn sách “Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020” ra đời trong khuôn khổ thực hiện chương trình khoa học cấp bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên 2011-2020” của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, có mục đích phân tích, đánh giá những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật trong thập niên 2001-2010 của Đông Bắc Á nói chung, cũng như từng quốc gia và vùng lãnh thổ tại khu vực này nói riêng, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về những vấn đề và xu hướng kinh tế, chính trị nổi bật trong thập niên 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020

Nguyễn Xuân Thắng, Đặng Xuân Thanh

Nxb. Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Cuốn sách “Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020” ra đời trong khuôn khổ thực hiện chương trình khoa học cấp bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên 2011-2020” của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, có mục đích phân tích, đánh giá những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật trong thập niên 2001-2010 của Đông Bắc Á nói chung, cũng như từng quốc gia và vùng lãnh thổ tại khu vực này nói riêng, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về những vấn đề và xu hướng kinh tế, chính trị nổi bật trong thập niên 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Công trình cũng sẽ dự báo tác động của những vấn đề nổi bật của khu vực Đông Bắc Á đối với Việt Nam, từ đó rút ra một số gợi ý cho việc xây dựng các chính sách đối nội và đối ngoại của nước ta trong giai đoạn tới.

Nội dung của cuốn sách gồm 3 phần chính:

+ Chương I: Kinh tế, chính trị của khu vực Đông Bắc Á thập niên 2001-2010

+ Chương II: Dự báo những chuyển dịch kinh tế và chính trị của khu vực Đông Bắc Á thập niên 2011-2020

+ Chương III: Tác động đối với Việt Nam và một số gợi ý chính sách.

Mỗi chương đều trình bày theo thứ tự từ khái quát đến cụ thể: trước hết đề cập đến cục diện chung của khu vực Đông Bắc Á với tư cách là một thực thể địa kinh tế và địa chính trị lớn trong trật tự thế giới, trong đó các tác giả đã cố gắng trình bày những nhận định, đánh giá khái quát về trạng thái và động thái của khu vực, làm cơ sở cho các phân tích chuyên sâu sau đó về từng quốc gia cũng như về từng vấn đề cụ thể.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Thắng, Đặng Xuân Thanh. Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020, Nxb. Khoa học xã hội, 2013.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Giáo trình Giáo dục chính trị

Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020

Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Giáo trình Giáo dục chính trị

Mã QR

Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:30 14/12/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Tiếng Việt nâng cao: Từ, ngữ pháp, phong cách một số văn bản tiếng Việt

Thứ Tư, 14:22 14/12/2022

Một số vấn đề chính trị Quốc tế trong giai đoạn hiện nay

Thứ Tư, 14:16 14/12/2022

Giáo trình Cơ sở dữ liệu

Thứ Tư, 14:02 14/12/2022

Budgeting Basics and Beyond

Thứ Ba, 16:43 13/12/2022

Introduction to Nano: Basics to Nanoscience and Nanotechnology

Thứ Ba, 15:57 13/12/2022

Video giới thiệu