Introduction to Nano: Basics to Nanoscience and Nanotechnology

Content useful for undergraduate as well as graduate students. Provides a solid understanding of the nanotechnology subject. Covers fundamentals as well as applications of nanotechnology.

Introduction to Nano: Basics to Nanoscience and Nanotechnology

Amretashis Sengupta, Chandan Kumar Sarkar

Springer

2015

Abstract

This book covers the basics of nanotechnology and provides a solid understanding of the subject. Starting from a brush-up of the basic quantum mechanics and materials science, the book helps to gradually build up understanding of the various effects of quantum confinement, optical-electronic properties of nanoparticles and major nanomaterials. The book covers the various physical, chemical and hybrid methods of nanomaterial synthesis and nanofabrication as well as advanced characterization techniques. It includes chapters on the various applications of nanoscience and nanotechnology. It is written in a simple form, making it useful for students of physical and material sciences.

Citation

Amretashis Sengupta, Chandan Kumar Sarkar. Introduction to Nano Basics to Nanoscience and Nanotechnology, Springer, 2015.

Collection

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Related document

Introduction to Nano: Basics to Nanoscience and NanotechnologyAnnual edition: Environmental 03/04Food science the biochemistry of food and nutrition

Introduction to Nano: Basics to Nanoscience and Nanotechnology

Annual edition: Environment 03/04

Food science the biochemistry of food and nutrition

QR code

Introduction to Nano: Basics to Nanoscience and Nanotechnology

Content

  • Thứ Ba, 15:57 13/12/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Pollution

Thứ Ba, 15:46 13/12/2022

Reverse Engineering: An Industrial Perspective

Thứ Ba, 15:27 13/12/2022

Fundamentals of Data Visualization A Primer on Making Informative and Compelling Figures

Thứ Ba, 15:13 13/12/2022

Intelligent Vehicular Networks and Communications

Thứ Ba, 14:21 13/12/2022

Fuzzy models and algorithms for pattern recognition and image processing

Thứ Ba, 14:09 13/12/2022