Giáo trình Giáo dục chính trị

Giáo trình khái quát về Chủ nghĩa Mác Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa con người ở Việt Nam; tăng cường Quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập Quốc tế ở nước ta hiện nay

Giáo trình Giáo dục chính trị

Trần Thị Bích Huệ (ch.b)

Thống kê

2020

Tóm tắt

Giáo dục Chính trị là một môn khoa học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo sinh viên nhằm cung cấp các kiến thức lý luận cơ bản.

Giáo trình khái quát về Chủ nghĩa Mác Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa con người ở Việt Nam; tăng cường Quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập Quốc tế ở nước ta hiện nay; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Trích dẫn

Trần Thị Bích Huệ (ch.b). Giáo trình Giáo dục chính trị. Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Giáo trình Giáo dục chính trịGiáo trình thể chế chính trị Việt Nam hiện đạiGiáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Giáo trình Giáo dục chính trịGiáo trình thể chế chính trị Việt Nam hiện đạiGiáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã QR

Giáo trình Giáo dục chính trị

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:04 11/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Thứ Năm, 15:03 10/11/2022

Giáo trình quản trị học

Thứ Năm, 14:46 10/11/2022

Giáo dục rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ Năm, 14:37 10/11/2022

Những điều kỳ thú trong thế giới sinh vật

Thứ Năm, 14:35 10/11/2022

Giáo trình quản trị Marketing

Thứ Năm, 14:27 10/11/2022