Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

The book AutoCAD 2004 Companion provides material typically covered in a one-semester AutoCAD course. It covers the essentials of 2D design and drafting as well as solid modeling. AutoCAD 2004 Companion can be used as a standalone AutoCAD text or in combination with other discipline-specific graphics texts such as Bertoline's Technical Graphics Communication or Fundamentals of Graphics Communication.

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

James A. Leach

Mc Graw Hill

2005

Abstract

The book AutoCAD 2004 Companion provides material typically covered in a one-semester AutoCAD course. It covers the essentials of 2D design and drafting as well as solid modeling. AutoCAD 2004 Companion can be used as a standalone AutoCAD text or in combination with other discipline-specific graphics texts such as Bertoline's Technical Graphics Communication or Fundamentals of Graphics Communication.

The content of the book includes: Getting started; Working with files; Draw command concepts; Selection sets; Helpful commands; Basic drawing setup; Object snap and object snap tracking; Draw commands; Modify commands; Viewing command; Layers and object properties; Advanced drawing setup; Layouts and viewports; Printing and Plotting.

Citation

James A. Leach. Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling. Mc Graw Hill, 2005.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling3D user interfaces: Theory and practice. Second editionLearning virtual reality: Developing immersive experiences and applications for desktop, web and mobile

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

3D user interfaces: Theory and practice

Learning virtual reality

QR code

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

Content

  • Thứ Năm, 14:19 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thứ Năm, 14:02 21/07/2022

The Heinemann TOEFL Preparation Course

Thứ Năm, 13:51 21/07/2022

Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Thứ Năm, 13:39 21/07/2022

Study guide for use with fundamental managerial accounting concept

Thứ Năm, 13:34 21/07/2022

Working Papers for use with fundamental managerial accounting concepts

Thứ Năm, 13:19 21/07/2022

Video giới thiệu