Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

The book AutoCAD 2004 Companion provides material typically covered in a one-semester AutoCAD course. It covers the essentials of 2D design and drafting as well as solid modeling. AutoCAD 2004 Companion can be used as a standalone AutoCAD text or in combination with other discipline-specific graphics texts such as Bertoline's Technical Graphics Communication or Fundamentals of Graphics Communication.

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

James A. Leach

Mc Graw Hill

2005

Abstract

The book AutoCAD 2004 Companion provides material typically covered in a one-semester AutoCAD course. It covers the essentials of 2D design and drafting as well as solid modeling. AutoCAD 2004 Companion can be used as a standalone AutoCAD text or in combination with other discipline-specific graphics texts such as Bertoline's Technical Graphics Communication or Fundamentals of Graphics Communication.

The content of the book includes: Getting started; Working with files; Draw command concepts; Selection sets; Helpful commands; Basic drawing setup; Object snap and object snap tracking; Draw commands; Modify commands; Viewing command; Layers and object properties; Advanced drawing setup; Layouts and viewports; Printing and Plotting.

Citation

James A. Leach. Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling. Mc Graw Hill, 2005.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling3D user interfaces: Theory and practice. Second editionLearning virtual reality: Developing immersive experiences and applications for desktop, web and mobile

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

3D user interfaces: Theory and practice

Learning virtual reality

QR code

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

Content

  • Thứ Năm, 14:19 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thứ Năm, 14:02 21/07/2022

The Heinemann TOEFL Preparation Course

Thứ Năm, 13:51 21/07/2022

Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Thứ Năm, 13:39 21/07/2022

Study guide for use with fundamental managerial accounting concept

Thứ Năm, 13:34 21/07/2022

Working Papers for use with fundamental managerial accounting concepts

Thứ Năm, 13:19 21/07/2022