Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

Kế toán các giao dịch ngoại tệ; Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ; Kế toán hoạt động xây lắp; Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; Kế toán bất động sản đầu tư; Kế toán thuê tài sản; Kế toán nợ vay, dự phòng phải trả; Kế toán công ty cổ phần

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

Nguyễn Thị Kim Cúc (Ch.b)

Kinh tế TP Hồ Chí Minh

2017

Tóm tắt

Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống các kiến thức căn bản bao gồm 6 chương:

+ Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ

+ Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ

+ Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp

+ Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

+ Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư

+ Chương 6: Kế toán thuê tài sản

Trích dẫn

Nguyễn Thị Kim Cúc (Ch.b). Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2. Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2017

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kế toán quản trị Phần 2
Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:33 23/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 1

Thứ Hai, 13:20 23/05/2022

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Thứ Hai, 12:40 23/05/2022

Giáo trình kế toán tài chính

Thứ Hai, 11:40 23/05/2022

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Thứ Hai, 10:55 23/05/2022

Exploring British Culture: Multi-level activities about life in the UK

Thứ Hai, 10:26 23/05/2022