Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

Kế toán các giao dịch ngoại tệ; Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ; Kế toán hoạt động xây lắp; Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; Kế toán bất động sản đầu tư; Kế toán thuê tài sản; Kế toán nợ vay, dự phòng phải trả; Kế toán công ty cổ phần

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

Nguyễn Thị Kim Cúc (Ch.b)

Kinh tế TP Hồ Chí Minh

2017

Tóm tắt

Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống các kiến thức căn bản bao gồm 6 chương:

+ Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ

+ Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ

+ Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp

+ Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

+ Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư

+ Chương 6: Kế toán thuê tài sản

Trích dẫn

Nguyễn Thị Kim Cúc (Ch.b). Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2. Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2017

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kế toán quản trị Phần 2
Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:33 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 1

Thứ Hai, 13:20 23/05/2022

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Thứ Hai, 12:40 23/05/2022

Giáo trình kế toán tài chính

Thứ Hai, 11:40 23/05/2022

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Thứ Hai, 10:55 23/05/2022

Exploring British Culture: Multi-level activities about life in the UK

Thứ Hai, 10:26 23/05/2022

Video giới thiệu