Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Giáo trình cung cấp những kiến thức chuyên môn về: quá trình sàn xuất, tổ chức sản xuất, quá trình công nghệ chế tạo và lắp ráp, quản lý chất lượng, cũng như xu hướng phát triển côrig nghệ trong sản xuất lắp ráp ô tô hiện nay. Giáo trinh không những được sừ dụng làm tài liệu phụ vụ cho giảng dạy và học tập cho chuyên ngành Cơ khi ô tô, mà còn là tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành Cơ khi Giao thông.

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Vũ Tuấn Đạt (Ch.b)

Giao thông Vận tải

2016

Tóm tắt

Nhận thức được vai trò của ngành công nghiệp ô tô đối với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội, từ năm 1991, chúng ta bắt đầu chú trọng tổ chức xây dựng và phát triển sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Sau gần 30 năm phát triển, công nghiệp ô tô Việt Nam đã có những thành tựu nhất định, đóng góp phần không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước và phát triển kinh tế - xã hội. Công nghiệp ô tô phát triển chủ yếu trên nền tảng kỹ thuật – công nghệ tiên tiến. Vì vậy, để phát triển và thu hẹp khoảng cách về công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô trong nước với một số nước trong khu vực và trên thế giới, chúng ta cần nắm được toàn diện và có hệ thống các vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô, cũng như xu hướng phát triển và những đòi hỏi về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Xuất phát từ những vấn đề trên, Giáo trình “Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô” được biên soạn trên cơ sở nội dung và yêu cầu của chương trình đào tạo hệ đại học chuyên ngành cơ khí ô tô. Giáo trình cung cấp những kiến thức chuyên môn về quá trình sản xuất, tổ chức sản xuất, quá trình công nghệ chế tạo và lắp ráp, quản lý chất lượng, cũng như xu hướng phát triển công nghệ trong sản xuất lắp ráp ô tô hiện nay. Giáo trinh không những được sừ dụng làm tài liệu phụ vụ cho giảng dạy và học tập cho chuyên ngành Cơ khi ô tô, mà còn là tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành Cơ khí Giao thông.

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Đại cương về công nghệ sản xuất và lăp ráp ô tô

Chương 2: Công nghệ chế tạo chi tiết ô tô

Chương 3: Công nghệ chế tạo khung và thân vỏ ô tô

Chương 4: Công nghệ lắp ráp ô tô

Chương 5: Quản lý và kiểm tra chất lượng trong sản xuất và lắp ráp ô tô

Trích dẫn

Vũ Tuấn Đạt (Ch.b). Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô. Giao thông Vận tải, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tôGiáo trình Động lực học dao động ô tôGiáo trình Quản lý dịch vụ ô tô
Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tôGiáo trình Động lực học dao động ô tôGiáo trình Quản lý dịch vụ ô tô

Mã QR

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Nội dung

  • Thứ Hai, 12:40 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình kế toán tài chính

Thứ Hai, 11:40 23/05/2022

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Thứ Hai, 10:55 23/05/2022

Exploring British Culture: Multi-level activities about life in the UK

Thứ Hai, 10:26 23/05/2022

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Thứ Hai, 10:13 23/05/2022

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Thứ Hai, 10:09 23/05/2022

Video giới thiệu