Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Giáo trình cung cấp những kiến thức chuyên môn về: quá trình sàn xuất, tổ chức sản xuất, quá trình công nghệ chế tạo và lắp ráp, quản lý chất lượng, cũng như xu hướng phát triển côrig nghệ trong sản xuất lắp ráp ô tô hiện nay. Giáo trinh không những được sừ dụng làm tài liệu phụ vụ cho giảng dạy và học tập cho chuyên ngành Cơ khi ô tô, mà còn là tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành Cơ khi Giao thông.

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Vũ Tuấn Đạt (Ch.b)

Giao thông Vận tải

2016

Tóm tắt

Nhận thức được vai trò của ngành công nghiệp ô tô đối với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội, từ năm 1991, chúng ta bắt đầu chú trọng tổ chức xây dựng và phát triển sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Sau gần 30 năm phát triển, công nghiệp ô tô Việt Nam đã có những thành tựu nhất định, đóng góp phần không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước và phát triển kinh tế - xã hội. Công nghiệp ô tô phát triển chủ yếu trên nền tảng kỹ thuật – công nghệ tiên tiến. Vì vậy, để phát triển và thu hẹp khoảng cách về công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô trong nước với một số nước trong khu vực và trên thế giới, chúng ta cần nắm được toàn diện và có hệ thống các vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô, cũng như xu hướng phát triển và những đòi hỏi về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Xuất phát từ những vấn đề trên, Giáo trình “Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô” được biên soạn trên cơ sở nội dung và yêu cầu của chương trình đào tạo hệ đại học chuyên ngành cơ khí ô tô. Giáo trình cung cấp những kiến thức chuyên môn về quá trình sản xuất, tổ chức sản xuất, quá trình công nghệ chế tạo và lắp ráp, quản lý chất lượng, cũng như xu hướng phát triển công nghệ trong sản xuất lắp ráp ô tô hiện nay. Giáo trinh không những được sừ dụng làm tài liệu phụ vụ cho giảng dạy và học tập cho chuyên ngành Cơ khi ô tô, mà còn là tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành Cơ khí Giao thông.

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Đại cương về công nghệ sản xuất và lăp ráp ô tô

Chương 2: Công nghệ chế tạo chi tiết ô tô

Chương 3: Công nghệ chế tạo khung và thân vỏ ô tô

Chương 4: Công nghệ lắp ráp ô tô

Chương 5: Quản lý và kiểm tra chất lượng trong sản xuất và lắp ráp ô tô

Trích dẫn

Vũ Tuấn Đạt (Ch.b). Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô. Giao thông Vận tải, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tôGiáo trình Động lực học dao động ô tôGiáo trình Quản lý dịch vụ ô tô
Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tôGiáo trình Động lực học dao động ô tôGiáo trình Quản lý dịch vụ ô tô

Mã QR

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Nội dung

  • Thứ Hai, 12:40 23/05/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Giáo trình kế toán tài chính

Thứ Hai, 11:40 23/05/2022

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Thứ Hai, 10:55 23/05/2022

Exploring British Culture: Multi-level activities about life in the UK

Thứ Hai, 10:26 23/05/2022

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Thứ Hai, 10:13 23/05/2022

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Thứ Hai, 10:09 23/05/2022

Video giới thiệu