Giáo trình Động lực học dao động ô tô

Động lực học dao động ô tô được nghiên cứu theo các mặt phẳng không gian của ô tô. Giáo trình gồm những kiến thức cơ bản về dao động ô tô trong kỹ thuật và dao độn ô tô trong mặt phẳng dọc, dao động ô tô trong mặt phẳng ngang và một số thí dụ minh họa, một số bài tập cơ bản về dao động ô tô.

Giáo trình Động lực học dao động ô tô

Nguyễn Thanh Quang (ch.b)

Thống kê

2020

Tóm tắt

Khoa học kỹ thuật trên thế giới ngày nay phát triển với tốc độ cao nhờ sự trợ giúp đắc lực của khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Cùng với đó, ngành công nghiệp ô tô ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên đại học ngành Công nghệ Ô tô sau khi hoàn thành các môn học chuyên ngành, nhóm tác giả biên soạn cuốn giáo trình “Động lực học dao động ô tô”

Động lực học dao động ô tô được nghiên cứu theo các mặt phẳng không gian của ô tô. Giáo trình gồm những kiến thức cơ bản về dao động ô tô trong kỹ thuật và dao độn ô tô trong mặt phẳng dọc, dao động ô tô trong mặt phẳng ngang và một số thí dụ minh họa, một số bài tập cơ bản về dao động ô tô.

Nội dung giáo trình gồm:

Chương 1: Đại cương về các quá trình dao động trong kỹ thuật

Chương 2: Tổng quát về dao động ô tô

Chương 3: Các mô hình dao động của ô tô trong mặt phẳng dọc

Chương 4: Mô hình dao động của ô tô trong mặt phẳng ngang

Chương 5: Bài tập ứng dụng máy tính khảo sát dao động ô tô

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Quang (ch.b). Giáo trình Động lực học dao động ô tô. Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Động lực học dao động ô tôGiáo trình Quản lý dịch vụ ô tô Thiết kế tính toán ô tô
Giáo trình Động lực học dao động ô tôGiáo trình Quản lý dịch vụ ô tôThiết kế tính toán ô tô

Mã QR

Giáo trình Động lực học dao động ô tô

Nội dung

  • Thứ Năm, 07:51 19/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Kỹ thuật điều hòa không khí - Đỗ Ngọc Long

Thứ Tư, 16:15 18/05/2022

Giáo trình Ma sát mòn bôi trơn Tribology

Thứ Tư, 16:03 18/05/2022

Sửa chữa, lắp đặt quạt và động cơ điện toàn tập

Thứ Tư, 15:58 18/05/2022

Vận trù xác định

Thứ Tư, 15:30 18/05/2022

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Hướng dẫn du lịch

Thứ Tư, 15:28 18/05/2022

Video giới thiệu