Financial accounting : Information for decisions

For over six decades, the Wild author team has helped accounting students succeed. Accurate and reliable content, paired with innovative digital resources, have resulted in a unique learning system designed to improve student performance.

Financial accounting : Information for decisions

John J. Wild

McGraw-Hill/Irwin

2011

Abstract

For over six decades, the Wild author team has helped accounting students succeed. Accurate and reliable content, paired with innovative digital resources, have resulted in a unique learning system designed to improve student performance.

Wild motivates student interest through an extensive use of real business examples, application of analysis skills, and a highly engaging pedagogical design. Wild prepares students to enter the work force with a practical approach to accounting that ensures a detailed and nuanced view of the skills needed for them to succeed.

Citation

John J. Wild. Financial accounting : Information for decisions. McGraw-Hill/Irwin, 2011

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Related document

Financial accounting : Information for decisions522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường họcHạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại Kế toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu các chuẩn mực kế toán mới
Financial accounting : Information for decisions522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường họcHạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại, Kế toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu các chuẩn mực kế toán mới

QR code

Financial accounting : Information for decisions

Content

  • Thứ Tư, 13:17 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Technology Valuation Solutions

Thứ Tư, 13:08 27/07/2022

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Thứ Tư, 10:59 27/07/2022

The power of mobile banking : How to profit from the revolution in retail financial services

Thứ Tư, 10:40 27/07/2022

Survey of Accounting third edition

Thứ Tư, 10:00 27/07/2022

Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa

Thứ Tư, 09:57 27/07/2022