Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Cuốn sách ghi lại những cống hiến to lớn cho đất nước của các trí thức Việt kiều ở Pháp theo Bác trở về Tổ quốc năm 1946, và tình cảm của đồng bào tại Pháp đối với Bác cũng như những hoạt động của Bác, đoàn Chính Phủ Việt Nam tại Pháp mùa thu năm 1946.

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Thành Đức

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Trong những năm đầu của thời đại Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa non trẻ đã trải qua thời kì vô cùng gian khó, cả dân tộc dồn sức cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ, để vượt qua chặng đường đầy gian nan thử thách đó, không thể không ghi nhận sự đóng góp to lớn của đội ngũ khoa học non trẻ Việt Nam lúc bấy giờ, nhất là những tri thức đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Bác Hồ từ nước ngoài trở về phụng sự Tổ quốc.

Cuốn sách ghi lại những cống hiến to lớn cho đất nước của các trí thức Việt kiều ở Pháp theo Bác trở về Tổ quốc năm 1946, và tình cảm của đồng bào tại Pháp đối với Bác cũng như những hoạt động của Bác, đoàn Chính Phủ Việt Nam tại Pháp mùa thu năm 1946.

Trích dẫn

Thành Đức. Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946. Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Lịch sử, Địa lí

Tài liệu liên quan

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam
Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Mã QR

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:59 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

The power of mobile banking : How to profit from the revolution in retail financial services

Thứ Tư, 10:40 27/07/2022

Survey of Accounting third edition

Thứ Tư, 10:00 27/07/2022

Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa

Thứ Tư, 09:57 27/07/2022

The Experience Economy updated edition

Thứ Tư, 09:49 27/07/2022

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Thứ Tư, 09:36 27/07/2022

Video giới thiệu