Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Cuốn sách ghi lại những cống hiến to lớn cho đất nước của các trí thức Việt kiều ở Pháp theo Bác trở về Tổ quốc năm 1946, và tình cảm của đồng bào tại Pháp đối với Bác cũng như những hoạt động của Bác, đoàn Chính Phủ Việt Nam tại Pháp mùa thu năm 1946.

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Thành Đức

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Trong những năm đầu của thời đại Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa non trẻ đã trải qua thời kì vô cùng gian khó, cả dân tộc dồn sức cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ, để vượt qua chặng đường đầy gian nan thử thách đó, không thể không ghi nhận sự đóng góp to lớn của đội ngũ khoa học non trẻ Việt Nam lúc bấy giờ, nhất là những tri thức đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Bác Hồ từ nước ngoài trở về phụng sự Tổ quốc.

Cuốn sách ghi lại những cống hiến to lớn cho đất nước của các trí thức Việt kiều ở Pháp theo Bác trở về Tổ quốc năm 1946, và tình cảm của đồng bào tại Pháp đối với Bác cũng như những hoạt động của Bác, đoàn Chính Phủ Việt Nam tại Pháp mùa thu năm 1946.

Trích dẫn

Thành Đức. Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946. Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Lịch sử, Địa lí

Tài liệu liên quan

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam
Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Mã QR

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:59 27/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The power of mobile banking : How to profit from the revolution in retail financial services

Thứ Tư, 10:40 27/07/2022

Survey of Accounting third edition

Thứ Tư, 10:00 27/07/2022

Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa

Thứ Tư, 09:57 27/07/2022

The Experience Economy updated edition

Thứ Tư, 09:49 27/07/2022

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Thứ Tư, 09:36 27/07/2022